Vítejte na stránkách školy
Nabídka práce
Pracujeme na překladu do ukrajinštiny
Bakaláři - Žákovská knížka
Virtuální prohlídka

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Mgr. Jaroslava Prokešová, prokesova@zspalmovka.cz

 

Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními

Škola spolupracuje se školským poradenským zařízením v oblasti služeb zajišťovaných pro žáky podle standardních činností. Řídí se vyhláškou č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou
 • řešení výchovných a výukových problémů dětí školního věku
 • příprava žáků na povinnou školní docházku
 • vypracování odborných posudků jako podkladů pro vytváření individuálních vzdělávacích plánů (dále IVP) pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a pro mimořádně nadané děti
 • vypracování návrhu opatření pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků
 • poskytování metodické podpory škole (konzultace, návštěva psychologa)

Spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 7 a 8, Glowackého 6/555, Praha 8. Pracoviště pro klienty z naší školy je v Libčické 399, Praha 8 a pedagogicko-psychologické služby poskytuje Mgr. Barbora Licková.

http://www.ppppraha7a8.cz/

V rámci péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami škola nabízí:
 • reedukační skupiny (pomoc s oslabenými dílčími funkcemi žáka) 
 • logopedickou intervenci 
 • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 
 • metodickou a konzultační činnost pro zákonné zástupce žáků se SVP 
 • speciální a kompenzační pomůcky 
 • podporu asistenta pedagoga 

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít