Projděte si naši školu virtuálně
Kolekce školního oblečení
Nenech to být
Bakaláři - Žákovská knížka

O škole

Škola byla postavena před 129 lety. Je rozdělena na dvě budovy, které jsou spojeny tělocvičnou. V budově z ul. Palmovka je recepce, jídelna, učebna dílny, družina a vchod do šatny pro I. stupeň a třídy I. stupně. V budově z ul. Heydukových jsou šatny pro II. stupeň, třídy II. stupně, odborné učebny (jazykové, výtvarná, fyzika, chemická laboratoř, přírodopis, cvičná kuchyně, dvě počítačové učebny) a žákovská knihovna. Pro II. stupeň je k dispozici Klub, kde mohou děti trávit odpoledne hraním deskových her apod.

Škola má dva dvory. V jednom se nachází prostor pro sportovní aktivity (pink-ponk, panák apod.) využívaný nejen družinou, ale i dětmi o velkých přestávkách, a na druhém dvoře je venkovní učebna. Škola má dvě tělocvičny. Bohužel není k dispozici venkovní cvičiště (v rámci TV se využívá areál ZŠ na Invalidovně, parky v okolí školy nebo bruslení na u Löwitova mlýna). Upozorňujeme, že škola není bezbariérová.

Třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí s projektory, ve většině tříd je prostor i na výuku mimo lavici. Učitelé tento způsob výuky pravidelně používají. Přístup pedagogů je individuální a vede k rozvoji dětí s ohledem na jejich potřeby. Škola je rodinného typu, všichni se tak znají, a to také vede k přátelskému prostředí. Děti z I. a z II. stupně spolupracují na různých projektech. Možnost omezení používání mobilních telefonů o přestávkách vede děti ke společným aktivitám a zábavám.

Od 1. ročníku začíná výuka cizích jazyků (Anglického jazyka). Od 7. ročníku začíná výuka druhého cizího jazyka (Německého jazyka) a pro děti s SPU (specifickou poruchou učení) konverzace v anglickém jazyce. V souvislosti se zaměřením školy na informační a komunikační technologie je u nás podporována výuka na počítačích a rozšiřována i do ostatních oborů. Výuka práce s počítači probíhá také formou volitelných předmětů a kroužků. Ve ŠVP (školním vzdělávacím plánu) je předmět Informační a komunikační technologie zařazen povinně od 3. ročníku, žáci 7. ročníku mohou navštěvovat volitelný předmět Základy počítačové grafiky nebo Psaní všemi deseti.

Naše škola nepoužívá slovní hodnocení, ale je možné na žádost rodičů. S rodiči komunikujeme a žáky hodnotíme prostřednictvím elektronické žákovské knížky (program Bakalář). Svůj přístup mají jak rodiče, tak děti. Domácí příprava (úkoly) je nedílnou součástí výuky a navazuje na vzdělávání ve škole. Domácí příprava je jedním z komunikačních mostů mezi rodinou a školou a rodičem a učitelem. Třídní schůzky se konají několikrát do roka i formou Tripartit (rodič, žák a učitel). Ve škole je v provozu Školní bufet, který o velkých přestávkách nabízí zboží dle tzv. pamlskové vyhlášky.  Ve škole je i nápojový automat. V době distanční výuky používáme MS  Teams.

Škola pořádá pro rodiče pravidelné akce: Jarmark, Benefiční koncert v kostele sv. Vojtěcha v Libni, Výstavu dětských prací „Svět očima dětí“, divadelní představení v KD Ládví „Setkání pro radost“ a další. Dále se II. stupeň zúčastňuje pravidelně projektu Příběhy našich sousedů. Každoročně se vyjíždí na Školu v přírodě. Na II. stupni se pořádá i lyžařský výcvik a zúčastňují se závodu Rocki race. Každý měsíc se každá třída zúčastňuje kulturní akce pořádané ve škole i mimo ni. Preventivní programy pro děti jsou samozřejmostí (první pomoc, bezpečnost, atd.)

Při škole funguje Spolek přátel Základní školy. Posláním Spolku je podporovat činnost školy při plnění jejího poslání, při komunikaci se státní správou, samosprávou a zákonnými zástupci žáků školy, přípravou a organizování školních akcí, získávání a poskytování finanční podpory škole a jejím žákům. Spolek spolupracuje se školou i na přípravě akcí pro rodiče a také s výstavou Galerie na plotě, kterou můžete vídat při procházení ul. Palmovka.

Soubory ke stažení

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít