Projděte si naši školu virtuálně
Nenech to být
Bakaláři - Žákovská knížka

Informace pro členy

Název: Spolek přátel Základní školy, Praha 8, Palmovka 8

Sídlo:  Základní škola, Praha 8, Palmovka 8/468, PSČ 180 00
IČ: 04602714
Kontakt: Mgr. Ivana Vanišová, vanisova@zspalmovka.cz, tel.: 266 312 832

ID schránky: 847ks5x

č. účtu: 115-7295090227/0100

(v případě platby příspěvku uveďte do poznámky jméno a třídu dítěte)

Spolek je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí se zájmem o výchovu dětí a mládeže a práci školy.

Posláním Spolku je podporovat činnost školy při plnění jejího poslání, při komunikaci se státní správou, samosprávou a zákonnými zástupci žáků školy, přípravou a organizování školních akcí, získávání a poskytování finanční podpory škole a jejím žákům.
 
Hlavní činností spolku je uspokojování a ochrana zájmů, k jejichž naplňování je založen, tj. zejména organizační pomoc při zajištění výchovné a vzdělávací činnosti školy, koordinace vzájemné komunikace mezi školou, zákonnými zástupci žáků školy a veřejností, pořádání kulturních, společenských a osvětových akcí pro rodiče a žáky školy a materiální podpora vybraných školních a mimoškolních aktivit.

Rada Spolku se schází několikrát do roka. Dotazy, připomínky a náměty směřujte na zástupce své třídy.
Informace z Rady jsou rozesílány e-mailem prostřednictvím zástupců jednotlivých tříd.
Nemáte-li kontakt na svého zástupce, obraťte se na svého třídního učitele. Rád Vám kontakt předá.

 

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít