Projděte si naši školu virtuálně
Nenech to být
Kolekce školního oblečení
Bakaláři - Žákovská knížka

Informace o družině

1. Vychovatelky školní družiny

Zastupující vedoucí vychovatelkou školní družiny je paní Jitka Klabanová, 

další vychovatelky jsou paní Jana Messanyová a paní Věra Trumpichová.
 
2. Provoz školní družiny

Ranní družina (provoz před zahájením vyučování) začíná od 6,30 hodin. Běžný provoz je po ukončení vyučování dle rozvrhu jednotlivých tříd a pokračuje až do 17,00 hodin.

3. Ustanovení o platbách zákonných zástupců za pobyt žáků ve školní družině

Poplatek za ŠD je 300,-Kč měsíčně. Na základě domluvy a zkušeností s platbou v minulých letech je domluveno, že žáci navštěvující ŠD po celý školní rok platí v září 1200,-Kč a v lednu 1800,-Kč. Na základě přání rodičů je možné upravit placení měsíčně či v jiných splátkách. Platba bude uskutečněna nejpozději do 10. dne měsíce, v kterém by měla být provedena.

4. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ŠD

Během pobytu v ŠD zodpovídá za bezpečnost žáků pedagogický pracovník, který dítě do svého odděleni či kroužku převzal dle „Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků školy“ č.j.: 517/2008.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít