Úkoly na 4. - 7.5.2020

4.5.2020

Vážení rodiče a milé děti,
posílám Vám úkoly na 4. - 7.5.2020:
ČJ - uč. str. 89/9 - Di, uč. str. 89/10, 11 - ústně i písemně, uč. str. 90 - naučit se vyjmenovat přesně popořádku slovní druhy, Di - uč. str. 111/h, ch, uč. str.91 - probrat a 91/4 - písemně.
PS str. 20.

MA - PS str. 20, 21 půl, 26, 27, 37. Des str.14/27. Perfektně umět násobení a dělení dvěma, přidávat násobení a dělení třemi.

Písanka str.23 - 24.

PRV - uč. str. 18 - 19 (opakování).

Kdyby jste potřebovali něco z učiva vysvětlit, tak mne kontaktujte! Jinak doufám, že se máte v rámci možností dobře a že učivo děti zvládají....? Uvidíme, jak se situace ve školství vyvine a jak už jsem Vám psala, jakmile budu znát podrobnosti k nástupu dětí do školy, ihned Vám dám přes Bakaláře vědět!
Tak buďte hlavně všichni zdraví! Jitka Smrčinová