Třídy a jejich učitelé - 2019/2020

Třídy a jejich učitelé - 2019/2020
0.Třídní učitel(ka) Mgr. Jitka Kuvinková
I.Třídní učitel(ka) Mgr. Miluše Sedlaczková
II.ATřídní učitel(ka) Mgr. Jitka Smrčinová
II.BTřídní učitel(ka) Mgr. Jaroslava Prokešová
III.ATřídní učitel(ka) Mgr. Jaroslava Dohnalová;Anglický jazyk - Mgr. Jan Syrovátka; Informační a komunikační technologie - Mgr. Jan Syrovátka, Mgr. Agáta Vargová
III.BTřídní učitel(ka) Mgr. Ladislav Kout; Anglický jazyk - Mgr. Jan Syrovátka; Informační a komunikační technologie - Mgr. Jan Syrovátka, Mgr. Agáta Vargová
IV.ATřídní učitel(ka) Mgr. Marcela Kyselá; Anglický jazyk - Mgr. Jan Syrovátka, Mgr. Alena Vlašicová; Informační a komunikační technologie - Mgr. Jan Syrovátka, Mgr. Agáta Vargová
IV.BTřídní učitel(ka) Mgr. Milena Pyszková; Anglický jazyk - Mgr. Jan Syrovátka, Mgr. Alena Vlašicová; Informační a komunikační technologie - Mgr. Jan Syrovátka, Mgr. Agáta Vargová
V.ATřídní učitel(ka) Pavel Ježek; Tělesná výchova - Bc. Kristýna Míková;Informační a komunikační technologie - Pavel Ježek,Mgr. Agáta Vargová; Vlastivěda - PhDr. Dagmar Černodrinská ;Český jazyk - Mgr. Jarmila Pospíšková; Matematika - Pavel Ježek; Hudební výchova - Mgr. Jitka Kuvinková; Pracovní činnosti - Mgr. Jarmila Pospíšková; Přírodověda - Mgr. Ivana Vanišová;Anglický jazyk - Ing. Jana Průšová ,Mgr. Alena Vlašicová; Pracovní činnosti - Mgr. Jarmila Pospíšková; Výtvarná výchova - Mgr. Miluše Sedlaczková
V.BTřídní učitel(ka) PhDr. Dagmar Černodrinská; Pracovní činnosti - Mgr. Ladislav Kout;Anglický jazyk - Ing. Jana Průšová,Mgr. Alena Vlašicová; Vlastivěda - Mgr. Jitka Smrčinová,Mgr. Jaroslava Prokešová;Informační a komunikační technologie - Mgr. Jan Syrovátka, Mgr. Agáta Vargová
VITřídní učitel(ka) Ing. Jana Průšová; Výchova k občanství - Ing. Jana Průšová; Dějepis - Bc. Kristýna Míková; Tělesná výchova (chlapci) - Bc. Kristýna Míková; Tělesná výchova (dívky) - Mgr. Alena Vlašicová; Hudební výchova - Bc. Kristýna Míková; Přírodopis - Ing. Jana Průšová; Český jazyk - Mgr. Emanuel Pavlík; Zeměpis - Mgr. Alena Kadeřábková ; Fyzika -Mgr. Agáta Vargová; Matematika - Pavel Ježek; Anglický jazyk - Mgr. Alena Vlašicová, Ing. Jana Průšová; Pracovní činnosti - Mgr. Alena Kadeřábková, Pavel Ježek; Informační a komunikační technologie - Mgr. Agáta Vargová, Pavel Ježek; Výtvarná výchova -Mgr. Alena Kadeřábková
VIITřídní učitel(ka) Bc. Kristýna Míková; Výchova k občanství - Bc. Kristýna Míková; Matematika - Mgr. Alena Kadeřábková; Český jazyk - Mgr. Emanuel Pavlík; Tělesná výchova (chlapci) - Bc. Kristýna Míková; Tělesná výchova (dívky) -Mgr. Alena Vlašicová; Zeměpis - Mgr. Alena Kadeřábková; Informační a komunikační technologie - Mgr. Agáta Vargová, Pavel Ježek; Anglická konverzace -Ing. Jana Průšová; Fyzika - Mgr. Agáta Vargová;Základy počítačové grafiky - Mgr. Agáta Vargová; Psaní všemi deseti - Mgr. Jan Syrovátka; Přírodopis - Mgr. Emanuel Pavlík; Německý jazyk - Mgr. Ivana Vanišová; Pracovní činnosti - Mgr. Alena Kadeřábková, Pavel Ježek; Výtvarná výchova - Bc. Kristýna Míková; Anglický jazyk - Mgr. Alena Vlašicová; Dějepis - Bc. Kristýna Míková, Výchova ke zdraví - Mgr. Emanuel Pavlík; Hudební výchova - Bc. Kristýna Míková
VIIITřídní učitel(ka) Mgr. Agáta Vargová; Výchova k občanství - Mgr. Agáta Vargová; Fyzika -Mgr. Agáta Vargová; Český jazyk - Mgr. Emanuel Pavlík; Chemie - Ing. Jana Průšová; Matematika - Pavel Ježek; Základy počítačové grafiky - Mgr. Agáta Vargová; Německý jazyk - Mgr. Ivana Vanišová; Anglická konverzace - Ing. Jana Průšová; Anglický jazyk - Mgr. Alena Vlašicová; Dějepis - Bc. Kristýna Míková; Přírodopis - Ing. Jana Průšová ; Pracovní činnosti - Mgr. Alena Kadeřábková,Pavel Ježek;Výtvarná výchova - Bc. Kristýna Míková; Hudební výchova - Bc. Kristýna Míková; Tělesná výchova (dívky) - Bc. Kristýna Míková; Tělesná výchova (chlapci) - Mgr. Alena Vlašicová; Výchova ke zdraví -Mgr. Agáta Vargová; Zeměpis - Mgr. Emanuel Pavlík
IXTřídní učitel(ka)Mgr. Alena Kadeřábková; Výchova k občanství - Mgr. Alena Kadeřábková; Český jazyk - Mgr. Emanuel Pavlík; Matematika - Mgr. Alena Kadeřábková;  Anglický jazyk - Mgr. Alena Vlašicová; Výchova ke zdraví - Mgr. Alena Kadeřábková; Dějepis - Bc. Kristýna Míková; Německý jazyk -Mgr. Ivana Vanišová; Anglická konverzace - Ing. Jana Průšová; Informační a komunikační technologie - Mgr. Agáta Vargová, Ing. Jiřina Řezníčková; Hudební výchova - Bc. Kristýna Míková; Zeměpis - Mgr. Jarmila Pospíšková ; Tělesná výchova (dívky) - Bc. Kristýna Míková; Tělesná výchova (chlapci) - Mgr. Alena Vlašicová; Chemie - Ing. Jana Průšová; Pracovní činnosti - Mgr. Alena Kadeřábková ; Výtvarná výchova - Bc. Kristýna Míková; Psaní všemi deseti - Mgr. Jan Syrovátka; Základy počítačové grafiky - Mgr. Agáta Vargová

 

Základní škola, Praha 8, Palmovka 8 > O škole > Třídy a jejich učitelé - 2019/2020