Třídy a jejich učitelé - 2018/2019

Třídy a jejich učitelé - 2018/2019

 

 

Třída Učitelé a předměty
I.ATřídní učitel(ka) Jana Mertlíková
I.BTřídní učitel(ka) Mgr. Jaroslava Prokešová
II.ATřídní učitel(ka) Mgr. Jaroslava Dohnalová; Informační a komunikační technologie - Mgr. Jarmila Pospíšková , Mgr. Agáta Vargová
II.BTřídní učitel(ka) Mgr. Ladislav Kout; Informační a komunikační technologie - Mgr. Jan Syrovátka, Mgr. Agáta Vargová
III.ATřídní učitel(ka) Mgr. Marcela Kyselá ; Informační a komunikační technologie - Mgr. Jan Syrovátka, Mgr. Agáta Vargová; Anglický jazyk - Mgr. Jan Syrovátka, Mgr. Jitka Smrčinová
III.BTřídní učitel(ka) Mgr. Milena Pyszková ; Anglický jazyk - PhDr. Dagmar Černodrinská  ; Informační a komunikační technologie - Ing. Jiřina Řezníčková
IV.ATřídní učitel(ka) Mgr. Miriam Maxová; Anglický jazyk - Mgr. Jan Syrovátka, Ing. Jana Průšová; Pracovní činnosti - Mgr. Jarmila Pospíšková ; Přírodověda - Mgr. Milena Pyszková
IV.BTřídní učitel(ka) PhDr. Dagmar Černodrinská  ; Přírodověda - Mgr. Marcela Kyselá ; Výtvarná výchova - Mgr. Jaroslava Dohnalová; Informační a komunikační technologie - Ing. Jiřina Řezníčková, Mgr. Agáta Vargová
VTřídní učitel(ka) Mgr. Jitka Smrčinová; Anglický jazyk - Mgr. Alena Vlašicová, Mgr. Jan Syrovátka; Přírodověda - Mgr. Ivana Vanišová; Informační a komunikační technologie - Mgr. Agáta Vargová, Ing. Jiřina Řezníčková; Vlastivěda - Mgr. Ladislav Kout
VITřídní učitel(ka) Bc. Kristýna Míková; Výchova k občanství - Bc. Kristýna Míková; Dějepis - Bc. Kristýna Míková; Tělesná výchova (chlapci) - Bc. Kristýna Míková; Tělesná výchova (dívky) - Mgr. Alena Vlašicová; Hudební výchova - Bc. Kristýna Míková; Přírodopis - Ing. Jana Průšová; Český jazyk - Mgr. Klára Dostálová; Zeměpis - Mgr. Jarmila Pospíšková ; Fyzika -Mgr. Agáta Vargová; Matematika - Pavel Ježek; Anglický jazyk - Mgr. Alena Vlašicová, Ing. Jana Průšová; Pracovní činnosti - Mgr. Jarmila Pospíšková , Ing. Jiřina Řezníčková; Informační a komunikační technologie - Mgr. Agáta Vargová, Ing. Jiřina Řezníčková; Výtvarná výchova - Bc. Kristýna Míková
VIITřídní učitel(ka) Mgr. Agáta Vargová; Výchova k občanství - Mgr. Agáta Vargová; Matematika - Mgr. Alena Kadeřábková; Tělesná výchova (chlapci) - Bc. Kristýna Míková; Tělesná výchova (dívky) -Mgr. Alena Vlašicová; Zeměpis - Pavel Ježek; Informační a komunikační technologie -  Mgr. Agáta Vargová, Ing. Jiřina Řezníčková; Anglická konverzace -Ing. Jana Průšová; Fyzika - Mgr. Agáta Vargová; Přírodopis - Ing. Jana Průšová; Německý jazyk - Mgr. Ivana Vanišová; Pracovní činnosti - Mgr. Jarmila Pospíšková ; Výtvarná výchova - Mgr. Klára Dostálová; Anglický jazyk - Mgr. Alena Vlašicová; Dějepis - Bc. Kristýna Míková, Výchova ke zdraví - Mgr. Agáta Vargová; Hudební výchova - Bc. Kristýna Míková
VIIITřídní učitel(ka) Pavel Ježek; Výchova k občanství - Mgr. Alena Kadeřábková; Fyzika -Mgr. Agáta Vargová; Český jazyk - Mgr. Klára Dostálová; Chemie - Ing. Jana Průšová; Matematika - Pavel Ježek; Psaní všemi deseti - Ing. Jiřina Řezníčková; Základy počítačové grafiky - Mgr. Agáta Vargová; Německý jazyk - Mgr. Ivana Vanišová; Anglická konverzace - Ing. Jana Průšová; Anglický jazyk - Mgr. Alena Vlašicová; Dějepis - Bc. Kristýna Míková; Přírodopis - Mgr. Jarmila Pospíšková ; Pracovní činnosti - Ing. Jiřina Řezníčková, Mgr. Jarmila Pospíšková , Bc. Kristýna Míková; Hudební výchova - Bc. Kristýna Míková; Tělesná výchova (chlapci) - Bc. Kristýna Míková; Tělesná výchova (dívky) - Mgr. Alena Vlašicová; Výchova ke zdraví -Mgr. Klára Dostálová; Zeměpis - Pavel Ježek
IXTřídní učitel(ka) Ing. Jana Průšová; Výchova k občanství - Ing. Jana Průšová; Český jazyk - Mgr. Klára Dostálová; Matematika - Pavel Ježek; Český jazyk -Mgr. Klára Dostálová; Anglický jazyk - Ing. Jana Průšová, Mgr. Alena Vlašicová; Výchova ke zdraví - Mgr. Klára Dostálová; Dějepis - Bc. Kristýna Míková; Německý jazyk -Mgr. Ivana Vanišová; Anglická konverzace - Ing. Jana Průšová; Informační a komunikační technologie - Mgr. Agáta Vargová, Ing. Jiřina Řezníčková; Hudební výchova - Bc. Kristýna Míková; Zeměpis - Mgr. Jarmila Pospíšková ; Tělesná výchova (chlapci) - Bc. Kristýna Míková; Tělesná výchova (dívky) - Mgr. Alena Vlašicová; Chemie - Ing. Jana Průšová; Pracovní činnosti - Mgr. Jarmila Pospíšková ; Výtvarná výchova - Bc. Kristýna Míková; Psaní všemi deseti - Ing. Jiřina Řezníčková; Základy počítačové grafiky - Mgr. Agáta Vargová

 

 

 

Základní škola, Praha 8, Palmovka 8 > O škole > Třídy a jejich učitelé - 2018/2019