Školská rada

Zastoupení zaměstanců školy:
Ivana Štočková 

Zastoupení zákonných zástupců:
Lubomír Piko
 
Zastoupení zřizovatele:
Mgr. Václav Votruba
 
Co zákon ukládá Školské radě:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování;
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy;
  • schvaluje školní řád;
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělání žáků;
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy;
  • projednává návrh rozpočtu;
  • vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření;
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce;
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy;

 

Od ledna 2015 by měla školská rada pracovat ve výše uvedeném složení, první jednání rady svolá ředitel školy.

 

Výsledky voleb do Školské rady, které proběhly 7. 12. 2017.

 Soubor:volby_do_školské_rady_2017_-_výsledky.pdfPopis: