Samostudium

Zdravím všechny rodiče,
posílám informační mail  k naší domácí výuce.

M

V souladu s reportážním videem jsme se dostali v matematice na stranu 55. Záměrně jsem se rozhodla postoupit až k poslední učebnici- oranžový obal.
Na stránce 31 se tak poprvé setkáme s násobilkou a dělením. Jednoduché video k násobilce pošlu do skupiny. Prioritou u druháků je nejen numerika 1-100, ale zvládnutí malé násobilky.

Vzhledem k
nastaveným podmínkám  chci,abychom měli na učivo dostatek času.

ČJ

V Čj jsme v pracovním sešitě na straně 26,27, kde se seznamujeme s předložkami a spojkami. Opět připojím krátké video. Práci v písance nechám na Vašem tempu.

 

                                                  30.3-5.4

 

Vážení a milí rodiče, 
 máme za sebou další týden domácí přípravy. Soudě podle zasílaných materiálu mohu jen konstatovat, že Vám práce učitele velmi svědčí.
Mnozí z Vás prokazuji neobyčejnou vytrvalost  a systematičnost, za což jsem velmi ráda.S nad se aspoň trochu povedlo stabilizovat domácí 
výuku a sjednotit systém v postupu. Mnohdy je to opravdu jen doplňování, vybarvování, opisování atd.Namotivovat dítě k domácím úkolům
tak, aby ho práce bavila a nemuseli jsme ho mnohdy hodiny přemlouvat, je někdy nadlidský úkol. Ve škole to mám jednodušší.Bohužel nám
zatím vzniklá situace nedovolí jiný způsob výuky než tento stávající .

ČJ

Co se týče Čj- procvičíme důkladně slovní druhy. V pracovním sešitě máme k jednotlivým slovním druhům poměrně málo informací, ale pro základní orientaci to postačí. Pořád dokola nechte děti hledat nová slova a přiřazovat ke slovním druhům, nechte je opisovat texty- opis je
jeden z důležitých fragmentů jazyka , vracejte se stále  již k naučenému učivu .

M

V matematice nás čeká násobilka 2a3. Mám informace od ně-
kterých z Vás, že počítáte už 5a6. Přesto, že bychom měli násobit do pěti , byla bych ráda, kdybychom stihli celou malou násobilku.

Opět prosím o zpětnou vazbu. V případě , že si nejste v čemkoli jisti, neváhejte volat, psát. Druhá třída není náročná, učivo zvládnem. Děti mají dobré základy a na těch se dá stavět. Prosím nezapomínejte na krátké opisy a cvičení formou doplňovaček.Držím pěsti a myslím na vás

Jarka.P.

 

                                                              6.4-14.4

 

Vážení rodiče, zdravím vás vpředvelikonočním týdnu.

Toto období věnujeme opakování učiva

ČJ

Zopakování slovních druhů včetně příslovců částic a citoslovců.

PS: Ostatní slovní druhy od str. 30-33.

Vlastní jména NE!

Uč. str 97 opakovací cvičení.

Čít. 105 výrazové čtení.

M

Násobilka 2,3,4 Uč 3.díl  str. 36-44.

 Vážení rodiče,

zdravím vás všechny jak jinak než z domácí karantény.
Věřím, že jste si v době velikonočních svátků náležitě odpočinuli​.
V tomto týdnu budeme pouze opakovat a procvičovat.

ČJ

Opakování slovní druhy, žlutá učebnice str.97-98 procvičovací cvičení.

Str.98 cv.7 zkuste diktát.

Nadále procvičujte již probrané učivo i,y,í,ý,ů,ú ATD...

Čít. Str.105 Pohádka o kohoutkovi a slepičce- dramatizace textu.

Nadále pokračujte v domácí četbě.(Čtení s výrazem).

 

M

V modré matematice dopočítáme do str.55

V oranžové matematice procvičujeme násobení 2,3,4 str30-50

POZOR na slovní úlohy!

 

Prvouka

Opakujeme hospodářská zvířata.

 

 

Milý rodiče

doufám, že domácí přípravu zvládnete myslím na vás i na děti.

S pozdravem Jarka P.


Ostatní informace včetně výkladu výuky naleznete v naší skupině

Zdraví vás 

Jarka P.

 

P.S. Odkaz na skupinu https://www.facebook.com/groups/316049936012017/

 

 

Vážení rodiče, zdravím Vás z domácího prostředí.
​Doufám, že se Vám všem dobře daří a těšíte se dobré kondici.Hned v úvodu chci připomenout a poprosit vás o krátké info, jak se vede dětem v domácím samostudiu a 
zároveň​ o krátkou rekapitulaci v jednotlivých předmětech. Dále prosím o vyjádření, zda souhlasíte s poplatkem za pracovní sešity a pomůcky 1000 kč , do konce měsíce 
května. v příloze naleznete zároveň seznam vybavení , které je potřeba dětem zajistit  na začátek roku ​ 2020-2021. Poplatek do třídního fondu bude činit 300  Kč a budu 
ho vybírat do konce měsíce září. Info posílám s dostatečným předstihem
Nyní k samotné výuce: v ČJ  jsme započali učivo​ o velkých písmenech u vlastních a místních názvů Pracovní sešit str. 33,34, kdo zvládá může i stranu35- adresa u dopisu.
Nadále opakujeme slovní druhy a probranou gramatiku.
V matematice začneme v modré matematice stranou 56- kde máme učivo geometrie. nadále procvičujeme malou násobilku​ a dělení- oranžová matematika od str. 31-50. 
 Pokračujeme v růžových pětiminutovkách- dle vlastního uvážení.​ 
V prvouce se věnujeme domácímu ptactvu, uč. str.62,63.​
Ke konci tohoto týdne pošlu na skupinu i do mailu  testy k opakování. Zájemcům nechám na informacích ve škole.
Vážení rodiče, myslím na vás i na děti a zdravím Vás . 
Jarka.P.​

 

4.5.2020

 

Vážení rodiče,

zdravím Vás opět, jak jinak, než z domácí karantény.

Zasílám informace k dosavadní domácí výuce.

V ČJ nadále pokračujeme v procvičování slovních druhů a seznamujeme se s novým učivem psaní velkých písmen jak vlastních, tak místních.

V pracovním sešitě si své tempo určujete individuálně. Vzhledem k tomu, že máte každý z vás nastavený jiný režim domácí přípravy, je velmi obtížné korigovat práci v učebnicích i pracovních sešitech.

Nezapomínejte prosím na fakt, že mnohdy vyplněná stránka v učebnici neznamená, že dítě danou látku zcela pochopilo nebo dokonce, že už ji umí. Mnohdy pětimitová rozprava s dítětem k danému tématu je plnohodnotnější než vyplněná stránka. (ČJ učebnice str. 99-101)

V matematice pokračujeme násobením a dělením (oranžová matematika str. 51, 52, 53).

Dle zasílaných reportů a materiálů od vás usuzuji, že tempo je přiměřené a pokud snad někdo nestačí nastaveným podmínkám, učivo určitě zvládneme do konce roku celé a začátkem 3. třídy budeme důkladně opakovat.

Pro děti, které zůstanou 25.5.2020 doma, nadále budeme pokračovat v distanční výuce.

Ohledně nástupu 25.5.2020 do školy nemám žádné podrobné informace.

Nedovedu si v současné chvíli představit jak bude vyučování vypadat.

Vážení rodiče, děkuji vám za dosavadní spolupráci.

Průběžné informace vám sdělím opět na našem FB.

S pozdravem

Jarka Prokešová

 

11.5.2020

 

Vážení rodiče,

zdravím Vás opět, jak jinak, než z domácí karantény.

Zasílám informace k dosavadní domácí výuce.

V ČJ nadále pokračujeme v procvičování slovních druhů a seznamujeme se s novým učivem psaní velkých písmen jak vlastních, tak místních.

V pracovním sešitě si své tempo určujete individuálně. Vzhledem k tomu, že máte každý z vás nastavený jiný režim domácí přípravy, je velmi obtížné korigovat práci v učebnicích i pracovních sešitech.

Nezapomínejte prosím na fakt, že mnohdy vyplněná stránka v učebnici neznamená, že dítě danou látku zcela pochopilo nebo dokonce, že už ji umí. Mnohdy pětimitová rozprava s dítětem k danému tématu je plnohodnotnější než vyplněná stránka. (ČJ učebnice str. 99-101)

V matematice pokračujeme násobením a dělením (oranžová matematika str. 51, 52, 53).

Dle zasílaných reportů a materiálů od vás usuzuji, že tempo je přiměřené a pokud snad někdo nestačí nastaveným podmínkám, učivo určitě zvládneme do konce roku celé a začátkem 3. třídy budeme důkladně opakovat.

Pro děti, které zůstanou 25.5.2020 doma, nadále budeme pokračovat v distanční výuce.

Ohledně nástupu 25.5.2020 do školy nemám žádné podrobné informace.

Nedovedu si v současné chvíli představit jak bude vyučování vypadat.

Vážení rodiče, děkuji vám za dosavadní spolupráci.

Průběžné informace vám sdělím opět na našem FB.

 

S pozdravem

Jarka Prokešová

 

25-29.5

 

Vážení rodiče, všechny vás moc zdravím. 
V úvodu připomínám zaslání 1000 korun na můj osobní účet a pro pořádek znovu číslo mého účtu-1122667/5500. 
Je nutné peníze vybrat do konce května, protože v tuto dobu bude naše hospodářka nakupovat jednotlivé prac. listy
a učebnice. Co se tyče naší domácí přípravy- blížíme se téměř ke konci v jednotlivých učebnicích. Ve žluté učebnici Čj
 jsme na straně 99, 100,101.Pomalu,ale jistě se dostáváme k poslednímu učebnímu tématu -Spojování vět do souvětí.
Učebnice strana 103,104. Nesmíme opomenout ani sloh, na straně 102-adresa,dopis. Nadále dle potřeby opakujeme
gramatiku z předchozích stránek. 
V matematice násobíme 5, oranžová učebnice matematiky- strana52,53.
Prvouka jedeme dle vašeho harmonogramu. Doděláváme aktuality , čtenářský deník a ostatní.
Moji mílí, držte se všichni v tomto neobvykle nastaveném režimu, jste zatím opravdu všichni skvělí. 
Zdravím Vás, Jarka..P.

​ 

Loading...

3.B - veselá třída

Loading...

3.B - veselá třída