Rada spolku

Rada spolku na rok 2018 - 2019

Radu spolku tvoří tito zvolení zástupci rodičů a dva členové pedagogického sboru školy:

I. A - Jaroslav Tysl 

I. B - Veronika Semotánová

II. A - Anna Dolejší

II. B - Adéla Lančaričová

III. A - Irena Znamenáčková

III. B - Konstancie Procházková

IV. A - Jana Erhardová

IV. B - Martina Řápková

V. třída - Eva Zímová

VI. třída - Jana Kolínská

VII. třída - Lubomír Piko

VIII. třída - Martina Řápková

IX. třída - Petra Píbilová

ZŠ - Ivana Vanišová

ZŠ - Jarmila Pospíšková

 

Předseda Spolku: Jana Erhardová

Zástupce předsedy: Lubomír Piko

Pokladník: Ivana Vanišová

Kontrolní komise byla zvolena v tomto složení:

Eva Zímová                                                           

Adéla Armellini

Martina Řápková

 

Loading...

Spolek přátel školy

Loading...

Spolek přátel školy