Projekty

Projekty

Na základní škole ZŠ Palmovka, probíhá realizace projektu - "Projekt A", který je realizován v rámci programu - Šablony pro ZŠ a MŠ I. 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005759

Hlavním cílem projektu je: 
  • Podpořit profesního růstu pedagogů v oblasti inkluzivního vzdělávání formou vzdělávací aktivity, sdílení zkušeností, tandemové výuky, spolupráce pedagogů a rozvoj inovativních metod v oblasti čtenářské, matematické gramotnosti a inklizivního vzděávání. 
  • Podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem pomocí doučování, klubu zábavné logiky, deskových her a čtenářského klubu v rámci volnočasových aktivit. 
  • Podpořit žáky pomocí školního asistenta. 

Doba realizace: od 1. 9. 2017 - 31. 8. 2018. 

 

Projekt A je spolufinancován Evropskou unií. 

 

logolink_op_vvv_hor_barva_cz.jpg

 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č. 02_18_064 pro Šablony II - VRR v prioritní ose 3 OP

Projekt B

publicita_projektu_-_šablony_ii.jpg

_____________________________________________________

Naše škola se zapojila do projektu - 

Minimalizace šikany je komplexní program, který pomáhá školám významně snížit četnost i závažnost projevů šikanování mezi dětmi.

  Zoom gallery

 

V rámci školení se do projektu zapojilo 10 pedagogických pracovníků.

 

 __________________________________________________________________________________

 

Naše škola je zapojená do projektu:

       Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole, Praha 8, Palmovka 8

z rozpočtu Operačního programu Praha – pól růstu ČR

registrační číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000486

V rámci tohoto projektu byly zřízeny dvě nové jazykové učebny a zcela rekonstruována učebna školní dílny pro technickou výchovu.

Dále pokračujeme modernizací učebny chemie, fyziky a přírodopisu.

 

 

logolink2.png

 

projekt CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001103 II. etapa modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole, Praha 8, Palmovka 8

 publicita_palmovka_-_modernizace_ii..jpg

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Zapojili jsme se do projektu - Týden pro inkluzi 2018 

Zoom gallery