Podpořte nás

Podpořte nás

Vážení rodiče, přátelé školy a podnikatelé, všichni, kterým není lhostejná výchova a vzdělávání našich dětí. Dovolujeme si tímto vás oslovit a požádat vás o finanční nebo materiální pomoc. Snažíme se pro naše žáky vytvářet příjemné pracovní prostředí i doplňovat naše kabinety novými pomůckami. Prostředky státu i zřizovatele jsou pochopitelně omezené a proto přivítáme dary finanční i materiální.

Na veškeré nám předané dary bude vyhotovena darovací smlouva, které podléhá schválení a podepsaní i zřizovateli. Díky tomu mohou podnikatelé dary zahrnout i do nákladů a tím snížit svůj daňový základ.

Pokud chcete škole pomoci, obraťte se na vedení školy. Všem dárcům předem děkujeme, a pokud budou souhlasit, rádi zde zveřejníme jejich jména.