Péče o žáky s odlišným mateřským jazykem

Péči o žáky s odlišným mateřským jazykem na naší škole zajišťuje paní učitelka Jana Mertlíková. Aktivita je podpořená grantem z Magistrátu hlavního města Prahy na podporu a vzdělávání žáků - cizinců. 

 

V případě potřeby můžete konzultovat Mgr. Jaroslavu Prokešovou, prokesova@zspalmovka.cz 

Konzultace pro rodiče: Po e-mailové domluvě. 

 

Probíhající skupiny pro podporu cizinců ve školním roce 2019 - 2020 

Pondělí - žáci 3. - 5. tříd 

Čtvrtek - žáci 1. - 2. tříd 

čtvrtek - žáci 2. stupně 

 

Zajímavé odkazy: 

https://www.meta-ops.cz/ 

https://www.inkluzivniskola.cz/podpora-ve-škole

http://cizinci.cz/cs/

Základní škola, Praha 8, Palmovka 8 > Pro rodiče > Školní poradenské pracoviště > Péče o žáky s odlišným mateřským jazykem
Loading...

Školní poradenské pracoviště

Loading...

Školní poradenské pracoviště