Informace pro členy

Název: Spolek přátel Základní školy, Praha 8, Palmovka 8

Sídlo:  Základní škola, Praha 8, Palmovka 8/468, PSČ 180 00
IČ: 04602714
Kontakt: Mgr. Ivana Vanišová, , tel.: 266 312 832

č. účtu: 115-7295090227/0100

(v případě platby příspěvku uveďte do poznámky jméno a třídu dítěte)

Spolek je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí se zájmem o výchovu dětí a mládeže a práci školy.

Posláním Spolku je podporovat činnost školy při plnění jejího poslání, při komunikaci se státní správou, samosprávou a zákonnými zástupci žáků školy, přípravou a organizování školních akcí, získávání a poskytování finanční podpory škole a jejím žákům.
 
Hlavní činností spolku je uspokojování a ochrana zájmů, k jejichž naplňování je založen, tj. zejména organizační pomoc při zajištění výchovné a vzdělávací činnosti školy, koordinace vzájemné komunikace mezi školou, zákonnými zástupci žáků školy a veřejností, pořádání kulturních, společenských a osvětových akcí pro rodiče a žáky školy a materiální podpora vybraných školních a mimoškolních aktivit.

Rada Spolku se schází několikrát do roka. Dotazy, připomínky a náměty směřujte na zástupce své třídy.
Informace z Rady jsou rozesílány e-mailem prostřednictvím zástupců jednotlivých tříd.
Nemáte-li kontakt na svého zástupce, obraťte se na svého třídního učitele. Rád Vám kontakt předá.

 

 

Soubor:
informace_6.12.2018.pdf
Popis:
2018/2019 - Informace pro rodiče 6.12.2018
Formát:
pdf
Velikost:
43kB
Soubor:
bufet_2018-2019.pdf
Popis:
Bufet aktuálně
Formát:
pdf
Velikost:
43kB
Soubor:
výroční_zpráva_2016-2017.pdf
Popis:
Výroční zpráva za r. 2016-2017
Formát:
pdf
Velikost:
33kB
Soubor:
informace_4.10.2018.pdf
Popis:
2018/2019 - Informace pro rodiče ze schůze dne 4. 10. 2018
Formát:
pdf
Velikost:
49kB
Loading...

Spolek přátel školy

Loading...

Spolek přátel školy