Informace o školní jídelně

Informace o školní jídelně

 

 

1. Zaměstnanci školní jídelny 

Na bezproblémový chod školní jídelny dohlíží její vedoucí paní Miroslava Kohutová, výborná jídla pak připravují další tři kuchařky. 

2. Výdejní doba  

Výdejní doba obědů je od 11,30 hodin do 14,00 hodin (vzhledem k provozu školy může být upraven i výdej obědů). 

Výdejní doba obědů pro cizí strávníky a rodiče, kteří vyzvedávají oběd pro své nemocné dítě je z hygienických důvodů od 11,00hodin do 11,30hodin. Při vyzvedávání obědů se řídí pokyny obsluhujícího personálu. 

  3. Způsob objednávání obědů

Každý strávník potřebuje k výdeji oběda ČIP.

Cena čipu je 120,- Kč.  Při odevzdání nepoškozeného a funkčního čipu bude strávníkovi tato záloha vrácena. Pouze v případě poškození čipu bude účtována částka 40,- na renovaci čipu. 

Ve ŠJ si žáci pomocí čipu vyberou určitý druh jídla na přespříští den a označí , odhlašování obědů mohou provést do 14,00 na den následující. 

4. Finanční norma a platba za jeden oběd  

V důsledku změn rozlišení kategorií u strávníků je pro strávníka rozhodující jeho věk (datum narození). Žák, který dosáhne rozhodujícího věku během školního roku (tj. od 1. 9. do 31. 8.) je do určité kategorie zařazen už od 1. 9. školního roku, v němž dosáhl na rozhodující věk. 

3 - 6 roků 27,- Kč 
7 - 10 roků 29,- Kč 
11 - 14 roků 31,- Kč 
15 - 18 roků 33,- Kč 
dospělí 33,- Kč 
cizí strávníci 77,- Kč 

 

Podrobnější informace můžete nalézt ve Vnitřním řádu školní jídelny

 

 

Základní škola, Praha 8, Palmovka 8 > Jídelna > Informace o školní jídelně