Informace o školní jídelně

Informace o školní jídelně

 

1. Zaměstnanci školní jídelny

Na bezproblémový chod školní jídelny dohlíží její vedoucí paní Miroslava Kohutová, výborná jídla pak připravují další tři kuchařky.

2. Výdejní doba

Výdejní doba obědů je od 11,30 hodin do 14,00 hodin, pro cizí strávníky je výdej shodný (vzhledem k provozu školy může být upraven i výdej obědů).

3. Způsob objednávání obědů

 

ŠJ přechází z karet na čipy. K postupné výměně dojde během tohoto školního roku (tj. do konce června 2018). Funkce čipu zůstává stejná jako u karet. 

 

Cena čipu je 120,- Kč. Každý strávník při výměně karty za čip musí složit zálohu 120,- Kč. Při odevzdání nepoškozeného a funkčního čipu bude strávníkovi tato záloha vrácena. Pouze v případě poškození čipu bude účtována částka 40,- na renovaci čipu.

 

 Ve ŠJ si žáci pomocí čipu vyberou určitý druh jídla na přespříští den a označí , odhlašování obědů mohou provést do 14,00 na den následující.

 

4. Finanční norma a platba za jeden oběd

 

V důsledku změn rozlišení kategorií u strávníků je pro strávníka rozhodující jeho věk (datum narození). Žák, který dosáhne rozhodujícího věku během školního roku (tj. od 1. 9. do 31. 8.) je do určité kategorie zařazen už od 1. 9. školního roku, v němž dosáhl na rozhodující věk.

 

3 - 6 roků27,- Kč
7 - 10 roků29,- Kč
11 - 14 roků31,- Kč
15 - 18 roků33,- Kč
dospělí33,- Kč
cizí strávníci77,- Kč

 

Podrobnější informace můžete nalézt ve Vnitřním řádu školní jídelny.

 

Základní škola, Praha 8, Palmovka 8 > Jídelna > Informace o školní jídelně