Informace o školní družině

Informace o školní družině

1. Vychovatelky školní družiny

Vedoucí vychovatelkou školní družiny je paní Ivana Štočková, další vychovatelky jsou paní Jana Messanyová, Andrea Hottková,  Věra Urbanová a Jarmila Kašparová.
 
2. Provoz školní družiny

Ranní družina (provoz před zahájením vyučování) začíná od 6,30 hodin. Běžný provoz je po ukončení vyučování dle rozvrhu jednotlivých tříd a pokračuje až do 17,00 hodin.

3. Ustanovení o platbách zákonných zástupců za pobyt žáků ve školní družině

Poplatek za ŠD je 250,-Kč měsíčně. Na základě domluvy a zkušeností s platbou v minulých letech je domluveno, že žáci navštěvující ŠD po celý školní rok platí v září 1000,-Kč a v lednu 1500,-Kč. Na základě přání rodičů je možné upravit placení měsíčně či v jiných splátkách. Platba by měla být uskutečněna nejpozději do 10. dne měsíce, v kterém by měla být provedena.

4. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ŠD

Během pobytu v ŠD zodpovídá za bezpečnost žáků pedagogický pracovník, který dítě do svého odděleni či kroužku převzal dle „Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků školy“ č.j.: 517/2008.

Podrobnější informace můžete nalézt v Řádu a vnitřním řádu školní družiny a Směrnici pro stanovení poplatků ve školní družině.

Základní škola, Praha 8, Palmovka 8 > Družina > Informace o školní družině