Historie

Historie

 

"Počátkem měsíce května roku 1895 počala obec libeňská stavit obecní dům na Palmovce, kterýž účelům školním věnovala." To jsou slova kronikáře a to je i začátek ZŠ Palmovka. 
 
Bylo rozhodnuto, že do prvního patra školní budovy bude nastěhována 1. obecná škola chlapecká a do přízemí 1. obecná škola dívčí. Kolaudace budovy proběhla 27. 12. 1895. Kapacita však brzy nestačila a muselo být přistavěno druhé patro. Později byla přistavěna kaple a tělocvična. V době I. světové války bylo vyučování přesunuto na nějaký čas do školy proti Libeňskému zámečku. Po válce bylo vyučování opět zahájeno a protože kapacita školy brzy opět nestačila, byla přistavěna nová školní budova v ulici Heydukova a obě budovy propojeny. 
 
V této podobě jsou budovy funkční dodnes. V letech 1992-1993 prodělaly rozsáhlé rekonstrukční práce. 

Další velká rekonstrukce proběhla během léta 2014 - rekonstruován byl provoz kuchyně, jídelny i většiny prostor v přízemí budovy Palmovka. 

V roce 2015 proběhla rekonstrukce fasády z ulice Palmovka a fasáda na malém dvoře, kde byla provedena i úprava travnaté plochy. 

V roce 2016 byla provedena kompletní rekonstrukce sociálních zařízení v obou budovách. 

O prázdninách 2017 proběhla rekonstrukce školní dílny, obou tělocvičen, a také byly vybudovány dvě jazykové učebny. Dále byla dokončena oprava opěrné zdi z ulice Heydukova. 

Na konci roku 2017 byla vybudována venkovní učebna a sportovní dvůr. 

V roce 2018 byly zmodernizovány učebny chemie, fyziky a přírodopisu. 

V roce 2019 z důvodu nedostatku finančních prostředků jsme přikročili k opravě chodby v přízemí budovy Heydukova vlastními silami. Za přispění zaměstnanců školy, žáků a rodičů jsme mohli celou chodbu vylepšit na výstavní prostory. Žáci ji navíc pomalovali svými výtvory. 

Velmi děkujeme Spolku rodičů za přispění finanční částky, která byla využita na zvelebení prostor.                                                                                                         

Jelikož nám přibývá žáků i zaměstnanců, rozšířili jsme sborovnu přestěhováním kuchyňky pro zaměstnance a vytvořili tím další odpočinkovou zónu. Pro žáky jsme zřídili nové prostory školní knihovny a učebnu hudební výchovy s promítacím sálem. 

 

 

Další informace o škole

23.10.2019 Ze staré učebnice

více