Historie

Historie

"Počátkem měsíce května roku 1895 počala obec libeňská stavit obecní dům na Palmovce, kterýž účelům školním věnovala." To jsou slova kronikáře a to je i začátek ZŠ Palmovka.

Bylo rozhodnuto, že do prvního patra školní budovy bude nastěhována 1. obecná škola chlapecká a do přízemí 1. obecná škola dívčí. Kolaudace budovy proběhla 27. 12. 1895. Kapacita však brzy nestačila a muselo být přistavěno druhé patro. Později byla přistavěna kaple a tělocvična. V době I. světové války bylo vyučování přesunuto na nějaký čas do školy proti Libeňskému zámečku. Po válce bylo vyučování opět zahájeno a protože kapacita školy brzy opět nestačila, byla přistavěna nová školní budova v ulici Heydukova a obě budovy propojeny.

V této podobě jsou budovy funkční dodnes. V letech 1992-1993 prodělaly rozsáhlé rekonstrukční práce.

Další velká rekonstrukce proběhla během léta 2014 - rekonstruován byl provoz kuchyně, jídelny i většiny prostor v přízemí budovy Palmovka.

V roce 2015 proběhla rekonstrukce fasády z ulice Palmovka a fasáda na malém dvoře, kde byla provedena i úprava travnaté plochy.

V roce 2016 byla provedena kompletní rekonstrukce sociálních zařízení v obou budovách.

O prázdninách 2017 proběhla rekonstrukce školní dílny, obou tělocvičen, a také byly vybudovány dvě jazykové učebny. Dále byla dokončena oprava opěrné zdi z ulice Heydukova.

Na konci roku 2017 byla vybudována venkovní učebna a sportovní dvůr.

V roce 2018 byly zmodernizovány učebny chemie, fyziky a přírodopisu.