Halloween

25.10.2019

Dobrý den.

Protože se příští týden konají oslavy sváltku Halloween a děti budou mít prázdniny, oslavovali jsme

částečně svátek dnes.

Vyučování probíhalo ve všech předmětech podle rozvrhu, jen v lavicích seděly "symboly" tohoto svátku.

V matematice žáci řešili slovní úlohu s touto tématikou a počítali o kolik bylo více krys než myší.

V tělesné výchově zase řešili úkryt před krysami a netopýry. O přestávkách se žáci pohybovali na chodbách

a ukazovali svým kamarádům, jaký oděv vymysleli a přinesli do školy.

 

Děkuji rodičům za pomoc při výrobě symbolického oblečení.

Pyszková

 

Loading...

5.B

Stránkování

12 3 >
 
 
Loading...

5.B

Stránkování

12 3 >