Formuláře ke stažení

Přihlášení žáka do ZŠ

Soubor:prihlaska_k_zapisu.docxPopis:Přihláška k zápisu

Žádost o odklad školní docházky

Soubor:Žádost_o_odklad_školní_docházky.docPopis:

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

Soubor:zadost_o_uvolneni_z_vyucování_predmetu_telesna_vychova.docPopis:

Oznámení o nepřítomnosti ve vyučování

Soubor:oznámení_o_předem_známé_nepřítomnosti_na_vyučování.docxPopis:

Žádost o prominutí úplaty školného (ŠD)

Soubor:Žádost_o_osvobození_od_placení_školného_novÁ.docPopis:

Žádost o papírovou žákovskou knížku

Soubor:dost_o_Žk.docxPopis:Žádost o papírovou žákovskou knížku