Formuláře ke stažení

Přihlášení žáka do ZŠ

Soubor:přihláška_žáka_do_zŠ.docPopis:

Žádost o odklad školní docházky

Soubor:Žádost_o_odklad_školní_docházky.docPopis:

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

Soubor:Žádost_o_uvolnění_z_vyučování_předmětu_tělesná_výchova.docPopis:

Oznámení o nepřítomnosti ve vyučování

Soubor:oznámení_o_předem_známé_nepřítomnosti_na_vyučování.docxPopis:

Žádost o prominutí úplaty školného (ŠD)

Soubor:Žádost_o_osvobození_od_placení_školného_novÁ.docPopis: