Důležité dokumenty


Plán na školní rok 2019 - 2020

 Soubor:plán_práce_na_šk._rok_2019-20.pdfPopis:

Školní plán EVVO - Enviromentální vzdělání, výchova a osvěta

Soubor:Školní_plán_-_enviromentální_vzdělání,_výchova_a_osvěta.pdfPopis:Školní plán - Enviromentální vzdělání, výchova a osvěta

Krizový plán

Soubor:krizový_plán.pdfPopis:Krizový plán

Školní řád

 Soubor:kolní_řád_-_vnitřní_řád_žáků.pdfPopis:Vnitřní školní řád žáků

Školní řád po pedagogy

Soubor:Školní_řád_-_vnitřní_řád_pro_pedagogy.pdfPopis:

Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy (Nová kritéria budou upřesněna na jaře 2020)

 Soubor:kritéria_pro_přijetí_do_1._třídy_-_2019.docxPopis:

Organizační řád

 Soubor:organizační_řád.pdfPopis:

Pravidla pro hodnocení žáků

 Soubor:pravidla_pro_hodnocení_výsledků_vzdělávání_žáků.pdfPopis:

Koncepce domácí přípravy

Soubor:koncepce_domácí_přípravy.pdfPopis:

Řád školní družiny

 Soubor:vnitřní_řád_školní_družiny.pdfPopis:vnitřní_řád_školní_družiny

Směrnice pro stanovení poplatků ve školní družině na školní rok 2016 - 17

 Soubor:vnitřní_směrnice_pro_stanovení_poplatků_ve_školní_družině.pdfPopis:vnitřní_směrnice_pro_stanovení_poplatků_ve_školní_družině

Řád školní jídelny

 Soubor:vnitřní_řád_školní_jídelny.pdfPopis:

Vnitřní směrnice ředitelky o výši strávného

 Soubor:vnitřní_směrnice_ředitelky_školy_o_výši_stravného.pdfPopis:Vnitřní směrnice ředitelky o výši strávného

roční zpráva o poskytnutí informací za rok 2018

 Soubor:výroční_zpráva_-_poskytnutí_informací_za_rok_2018.pdfPopis:

roční zpráva za rok 2017/2018

Soubor:výroční_zpráva_za_rok_2017_-_2018.pdfPopis:

 Školní vzdělávací program

 Soubor:Švp_2018_-_2019.pdfPopis:

Minimální preventivní program (MPP) + příloha

 Soubor:mpp_palmovka_2019_-_2020.pdfPopis:Minimální preventivní program

Pravidla vstupu do školní budovy rodičů, cizích strávníků a jiných osob

 Soubor:Školní_řád_-_pravidla_vstupu_do_školní_budovy_rodičů._cizích_strávníků_a_jiných_osob_11_2014.pdfPopis:

Vniřní směrnice pro prevenci a řešení šikanování mezi žáky 

 Soubor:vnitřní_směrnice_pro_řešení_šikany.pdfPopis:

Etický kodex pro pedagogy

 Soubor:etickÝ_kodex_uČitele_zŠ.pdfPopis:

Výsledky voleb do Školské rady

Soubor:volby_do_školské_rady_2017_-_výsledky.pdfPopis:

 

 

 

Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných městskými částmi hl. města Prahy na rok 2019 zde    Soubor:návrh_rozpočtu_2019.xlsxPopis:zde
Schválený rozpočet na rok 2018       Soubor:schválený_rozpočet_na_rok_2018.pdfPopis:  

Střednědobý rozpočet

Soubor:střednědobý_rozpočet.pdfPopis:Střednědobý rozpočet