Důležité dokumenty


Plán na školní rok 2020 - 2021

 Soubor:plán_práce_na_šk._rok_2020-21.pdfPopis:Plán práce

Organizace  školního roku 2020 - 2021

Soubor:organizace_školního_roku_2020-21.pdfPopis:Organizace školního roku

Školní plán EVVO - Enviromentální vzdělání, výchova a osvěta

Soubor:plán_evvo_2020-21.pdfPopis:Školní plán - Enviromentální vzdělání, výchova a osvěta

Krizový plán

Soubor:krizový_plán.pdfPopis:Krizový plán

Školní řád

 Soubor:školní_řád_-_vnitřní_řád_žáků_2020-21.pdfPopis:Vnitřní školní řád žáků

Školní řád - dodatek zvláštní pravidla

Soubor:dodatek_šř_-_zvláštní_pravidla.pdfPopis:Školní řád - dodatek (zvláštní pravidla)

Školní řád po pedagogy

Soubor:školní_řád_-_vnitřní_řád_pro_pedagogy_2020-21.pdfPopis:

Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy 

 Soubor:3_kritéria_pro_přijetí_do_1._třídy.pdfPopis:Kritéria pro přijetí

Organizační řád

 Soubor:5_organizační_řád_2020-21.pdfPopis:Organizační řád

Pravidla pro hodnocení žáků

 Soubor:pravidla_pro_hodnocení_výsledků_vzdělávání_žáků_2020-21.pdfPopis:

Koncepce domácí přípravy

Soubor:koncepce_domácí_přípravy.pdfPopis:

Řád školní družiny

 viz stránky družiny

Směrnice pro stanovení poplatků ve školní družině na školní rok 2016 - 17

 Soubor:vnitřní_směrnice_pro_stanovení_poplatků_ve_školní_družině.pdfPopis:vnitřní_směrnice_pro_stanovení_poplatků_ve_školní_družině

Řád školní jídelny

 Soubor:16_vnitřní_řád_školní_jídelny_2020-21.pdfPopis:

Vnitřní směrnice ředitelky o výši strávného

 Soubor:vnitřní_směrnice_ředitelky_školy_o_výši_stravného.pdfPopis:Vnitřní směrnice ředitelky o výši strávného

roční zpráva o poskytnutí informací za rok 2019

 Soubor:výroční_zpráva_o_poskytnutí_informací_za_rok_2019.pdfPopis:Výroční zpráva - poskytnutí informací

roční zpráva za rok 2018/2019

Soubor:1_výroční_zpráva_za_rok_2018_-_2019.pdfPopis:Výroční zpráva 2018/2019

 Školní vzdělávací program

 Soubor:plán_2020-2021.pdfPopis:Plán

Minimální preventivní program (MPP) + příloha

 Soubor:mpp_palmovka_2019_-_2020.pdfPopis:Minimální preventivní program

Pravidla vstupu do školní budovy rodičů, cizích strávníků a jiných osob

 Soubor:školní_řád_-_pravidla_vstupu_do_školní_budovy_rodičů._cizích_strávníků_a_jiných_osob_2020-21.pdfPopis:Pravidla vstupu

Vniřní směrnice pro prevenci a řešení šikanování mezi žáky 

 Soubor:vnitřní_směrnice_pro_řešení_šikany.pdfPopis:

Etický kodex pro pedagogy

 Soubor:etickÝ_kodex_uČitele_zŠ.pdfPopis:

Výsledky voleb do Školské rady

Soubor:volby_do_školské_rady_2017_-_výsledky.pdfPopis:

 

 

 

Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných městskými částmi hl. města Prahy na rok 2020 zde    Soubor:bar_2020_po_mč_-_přímé.xlsxPopis:zde
Schválený rozpočet na rok 2019       Soubor:schválený_rozpočet_mČ_2019.pdfPopis:  

Střednědobý rozpočet

Soubor:střednědobý_rozpočet.pdfPopis:Střednědobý rozpočet

Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2020

Soubor:závazné_ukazatele_rozpočtu_pro_rok_2020.pdfPopis:závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2020

Dlouhodobý plán - Koncepce rozvoje

Soubor:koncepce_2020-21.pdfPopis:Dlouhodobý plán - Koncepce rozvoje