Třídy a jejich učitelé | Základní škola, Praha 8, Palmovka 8

Vítejte na nových stránkách školy
Bakaláři - Žákovská knížka
Virtuální prohlídka

Třídy a jejich učitelé

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (Bude nahrazeno rozvrhem učitelů)

1.A
Třídní učitel(ka):
Kateřina Przeczková
1.B
Třídní učitel(ka):
PhDr. Dagmar Černodrinská
Hudební výchova, Výtvarná výchova
Mgr. Jarmila Pospíšková
2.
Třídní učitel(ka):
Mgr. Miluše Sedlaczková
3.A
Třídní učitel(ka):
Mgr. Jitka Smrčinová
Informační a komunikační technologie
Mgr. Agáta Vargová / Ing. René Machej
Pracovní činnosti
Mgr. Miluše Sedlaczková
Hudební výchova
Mgr. Jaroslava Prokešová
3.B
Třídní učitel(ka):
Mgr. Jaroslava Prokešová
Anglický jazyk
Bc. Evan Herzmann
Informační a komunikační technologie
Mgr. Agáta Vargová / Mgr. Jarmila Pospíšková
4.A
Třídní učitel(ka):
Mgr. Jaroslava Dohnalová
Anglický jazyk
Bc. Evan Herzmann
Informační a komunikační technologie
Mgr. Agáta Vargová / Ing. René Machej
4.B
Třídní učitel(ka):
Mgr. Ladislav Kout
Anglický jazyk
Bc. Evan Herzmann
Informační a komunikační technologie
Mgr. Agáta Vargová / Ing. René Machej
5.A
Třídní učitel(ka):
Mgr. Marcela Kyselá
Anglický jazyk
Karolína Fojtů / Bc. Evan Herzmann
Informační a komunikační technologie
Mgr. Agáta Vargová / Ing. René Machej
5.B
Třídní učitel(ka):
Ing. Ilona Picková
Anglický jazyk
Karolína Fojtů / Bc. Evan Herzmann
Informační a komunikační technologie
Mgr. Agáta Vargová / Ing. René Machej
6.A
Třídní učitel(ka):
Pavel Ježek
Anglický jazyk
Karolína Fojtů
Český jazyk, Výtvarná výchova
Mgr. Jarmila Pospíšková
Přírodověda
Ing. Jana Průšová
Dějepis, Hudební výchova
Bc. Kristýna Bc. Kristýna Míkováová
Fyzika
Mgr. Agáta Vargová
Informační a komunikační technologie
Mgr. Agáta Vargová / Pavel Ježek
Pracovní činnosti
Mgr. Alena Kadeřábková / Ing. René Machej
Tělesná výchova
Bc. Kristýna Míková / Ing. René Machej
Zeměpis
Mgr. Alena Kadeřábková
Výchova k občanství,  Matematika
Pavel Ježek
6.B
Třídní učitel(ka):
Mgr. Alena Kadeřábková
Výchova k občanství, Matematika, Zeměpis
Mgr. Alena Kadeřábková
Fyzika
Mgr. Agáta Vargová
Anglický jazyk
Bc. Evan Herzmann
Informační a komunikační technologie
Mgr. Agáta Vargová / Pavel Ježek
Český jazyk, Výtvarná výchova
Bc. Evan Herzmann
Dějepis, Hudební výchova
Bc. Kristýna Míková
Přírodověda
Ing. Jana Průšová
Pracovní činnosti
 Mgr. Alena Kadeřábková / Ing. René Machej
Tělesná výchova
Bc. Kristýna Míková / Ing. René Machej
7.
Třídní učitel(ka):
Ing. Jana Průšová
Výchova k občanství, Přírodopis, Anglická konverzace
Ing. Jana Průšová
Dějepis, Hudební výchova
Bc. Kristýna Míková
Německý jazyk
Mgr. Ivana Vanišov
Anglický jazyk
Ing. Jana Průšová / Karolína Fojtů
Český jazyk
Mgr. Emanuel Pavlík
Matematika
Pavel Ježek
Zeměpis
Mgr. Alena Kadeřábková
Výtvarná výchova, Výchova ke zdraví, Psaní všemi deseti
Ing. René Machej
Informační a komunikační technologie
Mgr. Agáta Vargová / Pavel Ježek
Pracovní činnosti
Mgr. Alena Kadeřábková / Pavel Ježek
Tělesná výchova
Bc. Kristýna Míková / Ing. René Machej
Fyzika, Základy počítačové grafiky
Mgr. Agáta Vargová
8.
Třídní učitel(ka):
Bc. Kristýna Míková
Výchova k občanství, Dějepis, Hudební výchova
Bc. Kristýna Míková
Český jazyk
Mgr. Emanuel Pavlík
Přírodověda, Chemie, Anglická konverzace
Ing. Jana Průšová
Anglický jazyk
Karolína Fojtů
Zeměpis
Mgr. Alena Kadeřábková
Pracovní činnosti
Mgr. Alena Kadeřábková / Pavel Ježek
Výtvarná výchova, Výchova ke zdraví, Psaní všemi deseti
Ing. René Machej
Informační a komunikační technologie
Mgr. Agáta Vargová / Pavel Ježek
Fyzika, Základy počítačové grafiky
Mgr. Agáta Vargová
Tělesná výchova
Bc. Kristýna Míková / Ing. René Machej
Německý jazyk
Mgr. Ivana Vanišov
Matematika, Zeměpis
Mgr. Alena Kadeřábková
9.
Třídní učitel(ka):
Mgr. Agáta Vargová
Český jazyk
Mgr. Emanuel Pavlík
Matematika
Pavel Ježek
Zeměpis
Mgr. Alena Kadeřábková
Výtvarná výchova, Výchova ke zdraví
Ing. René Machej
Základy počítačové grafiky
Mgr. Agáta Vargová / Ing. René Machej
Informační a komunikační technologie
Mgr. Agáta Vargová / Pavel Ježek
Fyzika
Mgr. Agáta Vargová
Anglický jazyk
Karolína Fojtů
Chemie, Anglická konverzace
Ing. Jana Průšová
Přírodověda, Německý jazyk
Mgr. Ivana Vanišov
Pracovní činnosti
Mgr. Jarmila Pospíšková
Dějepis, Hudební výchova
Bc. Kristýna Míková

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít