Oznámení o uskutečnění voleb do školské rady | Základní škola, Praha 8, Palmovka 8

Vítejte na nových stránkách školy
Bakaláři - Žákovská knížka
Virtuální prohlídka

Oznámení o uskutečnění voleb do školské rady 23.4.2021


Oznámení o uskutečnění voleb do školské rady  Základní školy, Praha 8, Palmovka 8


Oznamujeme, že v týdnu 14. – 18. 6. 2021 se uskuteční na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) a Volebního řádu pro volby členů školské rady (příloha usnesení č.Usn RMC 634/2008 Rady Městské části Praha 8 ze dne 1. října 2008) volby do školské rady této školy.

Volba členů školské rady zákonnými zástupci nezletilých žáků proběhne formou ankety v systému Bakaláři ve dnech 14. – 18. 6. 2021.

Volba členů školské rady pedagogickými pracovníky proběhne hlasováním v době od 14:00 hodin do 16:30 hodin během pedagogické rady dne 16. 6. 2021.

Do konce volebního období působí ve Školské radě za zákonné zástupce p. Lubomír Piko, otec Samuela Pika žáka IX. třídy a za pedagogické pracovníky p. Ivana Štočková, vedoucí vychovatelka školní družiny. P. Štočková svou kandidaturu na další volební období potvrdila, p. Piko ve funkci končí.

Zájemci o zapsání na kandidátní listinu pro volbu členů školské rady se mohou hlásit ředitelce školy Mgr. Ivaně Vanišové do 28. 5. 2021.

V Praze dne 23. 4. 2021

Mgr. Ivana Vanišová

ředitelka školy

Za přípravný výbor

Mgr. Jarmila Pospíšková

Ing. Jana Průšová

Mgr. Jaroslava Dohnalová

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít