Projděte si naši školu virtuálně
Nenech to být
Kolekce školního oblečení
Bakaláři - Žákovská knížka

INFORMACE PRO RODIČE

Informace pro rodiče.docx

Vážení rodiče,

zde Vám předkládáme základní informace o školní družině – ŠD

1) Provoz ŠD  

- ranní družina je od 6.30 hodin – příchod nejpozději do 7.30 hodin                     

- odpolední ŠD je od 11.30 do 17.00 hodin

 V době od 14.00 do 15.00 hodin obvykle chodíme ven. Své děti tedy můžete vyzvedávat v čase od 11.40 do 13.30 hodin a dále od 15.00 do 17.00 hodin. Pro děti je ideální, když je budete vyzvedávat včas. Pokud rodiče svému dítěti slíbí, že pro něj přijdou v určitou hodinu a tento slib nemohou dodržet, často své dítě vystavují nepříjemnému stresu.     

  Do ranní družiny chodí děti hlavním vchodem a svlékají se až v ranní družině v 1. patře. Náhradní věci na převlečení doporučujeme nosit v označeném sáčku, neboť děti své věci často zapomínají. V šatnách jsou velmi malé prostory, proto rodiče do šaten nemají přístup. Vodit psy do šaten není povoleno.

2) Poplatek  

  za ŠD je 300,- Kč měsíčně. Platí se v září 1.200,- Kč a v lednu 1.800,- Kč. Po dohodě lze domluvit měsíční platby se splatností do 10 dne v měsíci.   

 Nezaplacením školného ve stanoveném termínu je porušení povinností stanovených Vnitřním řádem školní družiny a žák může být vyloučen z docházky do školní družiny.                               

 Budou-li děti docházející do ŠD navštěvovat i zájmové kroužky ŠD, nebudou je již muset navíc platit.

3) Zápisní lístek,                                                                                                                                                     

 který obdržíte při přihlášení dítěte do ŠD, vyplňte prosím pečlivě. Telefony na Vás, zdravotní problémy dítěte a na rubu odchody ze ŠD, a to, zda bude dítě odcházet samo nebo v doprovodu rodičů, je pro nás důležité.                                                                                                                             

Budete-li chtít své dítě mimořádně uvolnit jiným způsobem, než který je zapsán na zápisním lístku, je třeba předat lístek se jménem, datem, hodinou, způsobem odchodu a Vaším podpisem.

4) Na začátku školního roku,     

  pokud během prvních dnů návštěv Vašeho dítěte ve ŠD nestihnete odevzdat řádně vyplněný zápisní lístek, je třeba paní vychovatelku informovat o odchodu Vašeho dítěte lístečkem obsahující jméno dítěte, datum, hodinu, způsob odchodu a Váš podpis.

5) Pobyt ve ŠD:        

činnost je rozdělena do bloků:       

- příprava na oběd, 

- činnosti odpočinkové a rekreační, 

- zájmová činnost,

 - volná hra,

 - příprava na vyučování a psaní domácích úkolů

6) Vaše dotazy                                                                                                                                                

 budou zodpovídat jednotlivé vychovatelky:

Jitka Klabanová               klabanova@zspalmovka.cz     zastupující vedoucí vychovatelka  601 356 075

Jana Messanyová            messanyova@zspalmovka.cz

Věra Trumpichová          trumpichova@zspalmovka.cz

 Těšíme se na dětí a vzájemnou spolupráci.                                                   J. Klabanová                                      

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít