Informace k přihláškám na SŠ | Základní škola, Praha 8, Palmovka 8

Bakaláři - Žákovská knížka
Vítejte na nových stránkách školy

Kalendář akcí

Informace k přihláškám na SŠ 27.10.2020

Přihlášky ke studiu na střední škole obdrží žáci v průběhu ledna 2021. V letošním školním roce se mohou podat 2 přihlášky. Zákonný zástupce vyplní oddíl A přihlášky a odevzdá ve škole. Tato přihláška slouží jako podklad pro vyplnění tištěné přihlášky s hodnocením = vysvědčení.

Škola vytiskne přihlášku i s hodnocením, kterou necháte potvrdit od lékaře. Pozor, některé střední školy mají pro potvrzení od lékaře vlastní tiskopis.

Na střední školy musí zákonný zástupce přihlášku doručit (osobně nebo doporučeným dopisem) nejpozději do 1. března 2021.

Přijímací zkoušky na umělecké školy se konají 2. - 15. ledna 2021 (konzervatoř od 15. do 31. ledna 2021). Přihlášky žáci odevzdají řediteli příslušné umělecké školy do 30. 11. 2020.

 

První kola přijímacích zkoušek se konají:

 

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: pondělí 12. dubna 2021

2. termín: úterý 13. dubna 2021

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: středa 14. dubna 2021

2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: středa 12. května 2021

2. termín: čtvrtek 13. května 2021

 

Pozvánku k přijímacímu řízení obdrží zákonný zástupce doporučeně poštou nejpozději

14 dní před termínem přijímacího řízení. V oborech s maturitní zkouškou letos konají žáci povinné jednotné příjímací zkoušky z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace.

V březnu obdrží žáci ve škole zápisový lístek (každý jen jeden). Zápisový lístek doručí zákonný zástupce (osobně) na vybranou školu do termínu uvedeného na rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na střední škole (do 10 dnů).

 

Mgr. Jarmila Pospíšková

Zástupkyně ředitelky, 736 209 527

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít