Opatření Covid 19

31.8.2020

 

 

Zvýšená hygienická opatření ve škole se řídí pokyny MŠMT a HS. Budou vždy upravována dle aktualizací a momentální situace. 

 

Děkujeme, že se budete řídit pokyny pedagogů a zaměstnanců školy. 

 

VSTUP DO ŠKOLY POUZE S ROUŠKOU! 

 

1. září 2020 

 

Organizace -  1.třídy 

 

  • v 8,00 hodin si paní učitelky vyzvednou děti před školou a odvedou si je do tříd 
  • jednomu zákonnému zástupci bude povolen vstup do školy a třídy později, aby si mohli své děti nafotit 
  • poté děti odejdou do školní družiny a rodič zůstává na třídní schůzce    
  • po třídní schůzce si rodič vyzvedne své dítě ve školní družině a bude odcházet ze školy; vše bude organizováno tak, aby se rodiče nepohybovali mezi ostatními dětmi – časy budou upřesněny 

 

 

 

Děkujeme za pochopení.  

 

 

 

           Mgr. Ivana Vanišová 

 

      ředitelka školy