5.B

Dobrý den.

Dodatečná informace:

V úterý 1. 10. vyměnili žáci naší třídy tělocvičnu za park ve Vysočanech, kde si vyzkoušeli, jakto "umí" s draky  - papírovými.

Proto se na chvíli v povětří vznášeli vedle živých ptáků také jejich umělí "soupeři".Počasí dětem přálo, slunce svítilo, ani vítr nechyběl, proto se dětem akce líbila. Nevadila ani skutečnost, že se některým drakům nahoru příliš nechtělo.

Na zpáteční cestě si žáci slíbovali, že si akci zopakují.

Pyszková.

Stránkování

<1 23 4 5 >
 
 
1.6.2020 DÚ od 1. 6.

Dobrý den..

Nejprve chci popřát dětem všechno nejlepší k dnešnímu svátku.

Posílám úkoly na další pracovní týden:


ČJ -  shoda přísudku s podmětem r. mužského - ústně opakovat koncovky.

         Opakování skloňování vzorů r. ženského, umět všechny vyskloňovat a určovat pády.

M -    aritmetický průměr. (Např. známek, stupňů venkovní teploty, aj.)

     ------------ // ---------- se vypočítá sečtením daných pložek a vydělí se počtem položek. (Např.  6 + 5 + 7 = 18    18 : 3 - 6.  Výsledkem aritmetického průměru těchto čísel je číslo 6.)

          V rámci Finanční gramotnosti sečtěte několik menších účtů z obchodu (z různých dnů) a vypočítejte, kolik průměrně Vaši rodiče utratili peněz za den.

          Když budete mít účty za 4 dny, vydělíte vypočítané součty číslem 4. (U 3 účtů budete dělit číslem 3.)

Vl -    vlastnosti lidí, vztahy mezi lidmi, pravidla slušného chování, principy demokracie, obchdní firmy. (Úterý).
      
          Zájmové spolky, politické strany, církve, pomoc nemocným, sociálně  slabým, společný "evropský dům" (Čtvrtek.)

Přv - návykové látky, osobní bezpečí, bezpečné chování v různém prostředí . Situace hromadného ohrožení..

          Témata prodiskutujte s rodiči, prarodiči, o  některých aktivitách jste možná slyšeli v souvislosti se současnou krizovou siluaci u nás a ve světě.

Mějte se dobře.

Pyszková více

1.6.2020 DÚ od 1. 6.

 

1.6.2020 DÚ od 1. 6.

Dobrý den..

Nejprve chci popřát dětem všechno nejlepší k dnešnímu svátku.

Posílám úkoly na další pracovní týden:


ČJ -  shoda přísudku s podmětem r. mužského - ústně opakovat koncovky.

         Opakování skloňování vzorů r. ženského, umět všechny vyskloňovat a určovat pády.

M -    aritmetický průměr. (Např. známek, stupňů venkovní teploty, aj.)

     ------------ // ---------- se vypočítá sečtením daných pložek a vydělí se počtem položek. (Např.  6 + 5 + 7 = 18    18 : 3 - 6.  Výsledkem aritmetického průměru těchto čísel je číslo 6.)

          V rámci Finanční gramotnosti sečtěte několik menších účtů z obchodu (z různých dnů) a vypočítejte, kolik průměrně Vaši rodiče utratili peněz za den.

          Když budete mít účty za 4 dny, vydělíte vypočítané součty číslem 4. (U 3 účtů budete dělit číslem 3.)

Vl -    vlastnosti lidí, vztahy mezi lidmi, pravidla slušného chování, principy demokracie, obchdní firmy. (Úterý).
      
          Zájmové spolky, politické strany, církve, pomoc nemocným, sociálně  slabým, společný "evropský dům" (Čtvrtek.)

Přv - návykové látky, osobní bezpečí, bezpečné chování v různém prostředí . Situace hromadného ohrožení..

          Témata prodiskutujte s rodiči, prarodiči, o  některých aktivitách jste možná slyšeli v souvislosti se současnou krizovou siluaci u nás a ve světě.

Mějte se dobře.

Pyszková více

1.6.2020 DÚ od 1. 6.

Dobrý den..

Nejprve chci popřát dětem všechno nejlepší k dnešnímu svátku.

Posílám úkoly na další pracovní týden:


ČJ -  shoda přísudku s podmětem r. mužského - ústně opakovat koncovky.

         Opakování skloňování vzorů r. ženského, umět všechny vyskloňovat a určovat pády.

M -    aritmetický průměr. (Např. známek, stupňů venkovní teploty, aj.)

     ------------ // ---------- se vypočítá sečtením daných pložek a vydělí se počtem položek. (Např.  6 + 5 + 7 = 18    18 : 3 - 6.  Výsledkem aritmetického průměru těchto čísel je číslo 6.)

          V rámci Finanční gramotnosti sečtěte několik menších účtů z obchodu (z různých dnů) a vypočítejte, kolik průměrně Vaši rodiče utratili peněz za den.

          Když budete mít účty za 4 dny, vydělíte vypočítané součty číslem 4. (U 3 účtů budete dělit číslem 3.)

Vl -    vlastnosti lidí, vztahy mezi lidmi, pravidla slušného chování, principy demokracie, obchdní firmy. (Úterý).
      
          Zájmové spolky, politické strany, církve, pomoc nemocným, sociálně  slabým, společný "evropský dům" (Čtvrtek.)

Přv - návykové látky, osobní bezpečí, bezpečné chování v různém prostředí . Situace hromadného ohrožení..

          Témata prodiskutujte s rodiči, prarodiči, o  některých aktivitách jste možná slyšeli v souvislosti se současnou krizovou situaci u nás a ve světě.

Mějte se dobře.

Pyszková více

1.6.2020 AJ od 1. 6.

více

25.5.2020 DÚ od 25. 5.

Dobrý den.

Posílám úkoly pro žáky, kteří nechodí do školy.
Týden od 25. 5.

ČJ - Shoda přísudku s podmětem. Cv 3/ 92 str. v učebnici opsat do školního sešitu.
         Druhý den si nechat  toto cvičeni nadiktovat. Opravit a napsat počet chyb.

        Převést cvičení do množného čísla - šk. sešit.

      Dívka tančila
      Chlapec skákal.
      Drak létal.
      Pole se zazelenalo.

Sl - napsat , jak pečujji o své zuby.

 M - vypočítej přiklady:   168     47                264   39                     572                89 více

25.5.2020 Aj 25. 5.

Od 25.5. více

18.5.2020 DÚ od 18. 5.

Dobrý den.

Uvádím DÚ na tento týden - od 18. 5.


M - procvičování násobků - 2 - 10.
      procvičování zaokrouhlování - 26, 43, 68, 99 - na desítky
                                                           148, 271, 484 - na sta
                                                          3 750, 4 930, 7 152 - na tisíce

Čj - vypsat slovní druhy do sešitu, ke každému napsat 3 slova, pak si přikrýt názvy sl. druhů a ústně přiřazovat slova ke slovním druhům .

LV - čtení a zápis vlastních knih

Přv - rozhovor s rodiči, kamarádem po telefonu, čím bych chtěl být ?

Sl - čím bych chtěl být - písemně do sešitu


Vl - rozhovor s rodiči o našem regionu - myslím tím celou Prahu, jaké znáte  společenské, kulturní , hospodářské objekty. více

18.5.2020 Aj od 18. 5.

ím se se zadáním na další týden. více

11.5.2020 DÚ od 11. 5.

Dobrý den.

Posílám úkoly na tento týden.

Příprava se bude týkat ústního opakování v jednotlivých předmětech.

M - převody jednotek - hmotnosti, času, obsahu ,objemu.

Přv - jak a podle čeho si vybírám kamaráda.

ČJ - shoda přísudku s podmětem, vyjmenovaná slova.

Vl - práce s mapou, ukazovat krajská města, pohoří, řeky.

Ať si žáci osvojí probrané učivo. Mohou pracovat také samostatně.

Pyszková více