5.B

Dobrý den.

Dodatečná informace:

V úterý 1. 10. vyměnili žáci naší třídy tělocvičnu za park ve Vysočanech, kde si vyzkoušeli, jakto "umí" s draky  - papírovými.

Proto se na chvíli v povětří vznášeli vedle živých ptáků také jejich umělí "soupeři".Počasí dětem přálo, slunce svítilo, ani vítr nechyběl, proto se dětem akce líbila. Nevadila ani skutečnost, že se některým drakům nahoru příliš nechtělo.

Na zpáteční cestě si žáci slíbovali, že si akci zopakují.

Pyszková.

Stránkování

12 3 4 5 >
 
 
22.6.2020 Závěr šk. roku

Dobrý den.

Připomínám, že ​si mají žáci 4. B přijít ve středu 24. 6.vyzvednout své věci ze třídy.

Dále žádám, aby mi přinesli tento den také částku 510,- Kč na PS do 5. ročníku a​ PS z ČJ a M ze 4. ročníku.

V pátek  26. 6. se rozdává vysvědčení ve škole a po jeho vydání se společně rozloučíme  v cukrárně 

Děkuji za spolupráci

Pyszková​ více

15.6.2020 DÚ od 15. 6.

Dobrý den.

Posílám úkoly na tento týden.
Jedná se již jen o opakování učiva 4. ročníku.

ČJ - Opakování - časování sloves. (Učebnice str. 68 - 72.)
         Četba bajky "Lev a myš"

M - Opakování - obvod, obsah čtverce, obdélníku + vzorce.
      
      PS č. 2, str. 41 - 47.

Přv - Integrovaný záchranný systém - ústně zopakovat s rodiči.

Vl - Opakování - České země a způsob života v období habsburské monarchie, nejvýznamnějšíl události a osobnosti.

      Učebnice 1. díl str. 41 - 47.  


Dále žádám , aby mi doručili vpracované úkoly za celé období tito žáci:

Sami Bouhafs, Marek Horváth.

Prosím, nechte mi úkoly na recepci školy.

Žáci, kteří mi ještě nezaplatili za PS do 5. ročníku, aťmi je doručí do školy nejpozději 24. 6, kdy si také mohou vyzvednout své věci ze skříní ve třídě.


Děkuji za spolupráci.

Pyszková. více

15.6.2020 AJ od 15. 6.

více

9.6.2020 ČJ - doplnění

Dobrý den.

Protože jsme se žáky ve škole četli pár pověstí, byla bych ráda, kdyby si je také přečetli žáci doma.(Pokud máte možnost si je vypůjčit, obstarat prostřednictvím internetu.)

Jedná se o pověsti:

Pověst o Golemovi  (Znáte někteří z Pohádek Pekařův císař a Císařův pekař.)

O blanických rytířích

O růžovém paloučku.

Dále se žáky procvičujeme a opakujeme skloňování vzorů rodu mužského. Učebnice str 56 - 60.
Písemně jen 57/ 6,
                        59/15, 17
                     
                         60/ 21.

Děkuji za spolupráci
 
Pyszková více

8.6.2020 DÚ od 8.6. + informace

Dobrý den.

1).Posílám úkoly na tento týden:

Čj - Přímá , nepřímá řeč. PS - str. 71 - ústně, písmně 71/4.cv.
       učebnice  str. 93 - 94, 94/ 5, 6, 7 - písemně.

M - Písemné násobení
      PS č.4, str 27 - 29.
     Písemné dělení str 40 - 42,
                                         56 - 57.

Přv - Mimořádné události
         Varovný signál, evakuace, zkouška sirén, Požáry - příčiny a  praevence.

Vl - Úterý -    právo a spravedlnost
                       Základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní  jednání a korupce.

      Čtvrtek -  Právní  ochrana občanů a majetku včetně nárku na reklamaci soukromého vlastnictví a duševních hodnot.


2.) Dále oznamuji, že ve středu od 9 hodin si mohou a musí žáci VYZVEDNOUT všechny věci ze školy. (Obsah šuplíku a skříní ve škole,)
     V tento den mi odevzdají rodiče, kteří ještě nezaplatili 510,- Kč na PS do 5. ročníku. V případě, že peníze do té doby nezaplatí, budou si kupovat PS individuálně.
  

3.) 26. 6. - Od 8 hod. rozdávání vysvědčení, pak rozloučení s tř. učitelkou více

8.6.2020 DÚ od 8.6. + informace

Dobrý den.

1).Posílám úkoly na tento týden:

Čj - Přímá , nepřímá řeč. PS - str. 71 - ústně, písmně 71/4.cv.
       učebnice  str. 93 - 94, 94/ 5, 6, 7 - písemně.

M - Písemné násobení
      PS č.4, str 27 - 29.
     Písemné dělení str 40 - 42,
                                         56 - 57.

Přv - Mimořádné události
         Varovný signál, evakuace, zkouška sirén, Požáry - příčiny a  praevence.

Vl - Úterý -    právo a spravedlnost
                       Základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní  jednání a korupce.

      Čtvrtek -  Právní  ochrana občanů a majetku včetně nárku na reklamaci soukromého vlastnictví a duševních hodnot.


2.) Dále oznamuji, že ve středu od 9 hodin si mohou a musí žáci VYZVEDNOUT všechny věci ze školy. (Obsah šuplíku a skříní ve škole,)
     V tento den mi odevzdají rodiče, kteří ještě nezaplatili 510,- Kč na PS do 5. ročníku. V případě, že peníze do té doby nezaplatí, budou si kupovat PS individuálně.
  

3.) 26. 6. - Od 8 hod. rozdávání vysvědčení, pak rozloučení s tř. učitelkou více

8.6.2020 DÚ od 8.6. + informace

Dobrý den.

1).Posílám úkoly na tento týden:

Čj - Přímá , nepřímá řeč. PS - str. 71 - ústně, písmně 71/4.cv.
       učebnice  str. 93 - 94, 94/ 5, 6, 7 - písemně.

M - Písemné násobení
      PS č.4, str 27 - 29.
     Písemné dělení str 40 - 42,
                                         56 - 57.

Přv - Mimořádné události
         Varovný signál, evakuace, zkouška sirén, Požáry - příčiny a  praevence.

Vl - Úterý -    právo a spravedlnost
                       Základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní  jednání a korupce.

      Čtvrtek -  Právní  ochrana občanů a majetku včetně nárku na reklamaci soukromého vlastnictví a duševních hodnot.


2.) Dále oznamuji, že ve středu od 9 hodin si mohou a musí žáci VYZVEDNOUT všechny věci ze školy. (Obsah šuplíku a skříní ve škole,)
     V tento den mi odevzdají rodiče, kteří ještě nezaplatili, 510,- Kč na PS do 5. ročníku. V případě, že peníze do té doby nezaplatí, budou si kupovat PS individuálně.
  

3.) 26. 6. - Od 8 hod. rozdávání vysvědčení, pak rozloučení s tř. učitelkou více

8.6.2020 AJ od 8. 6.

více

1.6.2020 DÚ od 1. 6.

Dobrý den..

Nejprve chci popřát dětem všechno nejlepší k dnešnímu svátku.

Posílám úkoly na další pracovní týden:


ČJ -  shoda přísudku s podmětem r. mužského - ústně opakovat koncovky.

         Opakování skloňování vzorů r. ženského, umět všechny vyskloňovat a určovat pády.

M -    aritmetický průměr. (Např. známek, stupňů venkovní teploty, aj.)

     ------------ // ---------- se vypočítá sečtením daných pložek a vydělí se počtem položek. (Např.  6 + 5 + 7 = 18    18 : 3 - 6.  Výsledkem aritmetického průměru těchto čísel je číslo 6.)

          V rámci Finanční gramotnosti sečtěte několik menších účtů z obchodu (z různých dnů) a vypočítejte, kolik průměrně Vaši rodiče utratili peněz za den.

          Když budete mít účty za 4 dny, vydělíte vypočítané součty číslem 4. (U 3 účtů budete dělit číslem 3.)

Vl -    vlastnosti lidí, vztahy mezi lidmi, pravidla slušného chování, principy demokracie, obchdní firmy. (Úterý).
      
          Zájmové spolky, politické strany, církve, pomoc nemocným, sociálně  slabým, společný "evropský dům" (Čtvrtek.)

Přv - návykové látky, osobní bezpečí, bezpečné chování v různém prostředí . Situace hromadného ohrožení..

          Témata prodiskutujte s rodiči, prarodiči, o  některých aktivitách jste možná slyšeli v souvislosti se současnou krizovou siluaci u nás a ve světě.

Mějte se dobře.

Pyszková více

1.6.2020 DÚ od 1. 6.