3.B - veselá třída

Dobrý den,

vítejte na stránkách 

AJpráce pro 3.B angličtina

Dobrý den,

prosím o předání práce pro 3.B :

učebnice str. 5 :

opsat písničku do sešitu a nakreslit obrázek dětí, které každé v bublině používá jiný pozdrav.

str.12 :

podle obrázku spočítáme počet jednotlivých pomůcek a do sešitu zapíšeme slovy, např.:

six pencils...

pracovní sešit str.15 - spočítáme počet svíček na dortech a do bubliny dopíšeme číslo slovy.

Procvičujeme slovní zásobu - rodina, školní pomůcky, spellování (hláskování anglické abecedy - vlastní jméno, slovíčka)

Děkuji

ČJ výuka

Slovní druhy- podsatná jména, přídav. jména, zájména, číslovky.

Uč str. 21,23,24 

PS str. 25,26,27,28

Výjmenovaná slova- B

Písanka- str. 14,15,16,17

M výuka 

Násobilka 6,7

PS str. 30,31 

Geometrie- geo. tvary + úsečka

Prvouka tématický okruh podzim

11.3.2020 Interaktivní výuka do konce března 2020

  více

11.3.2020 Projekt pro cizince - konec března 2020

Vážení rodiče,
tato zpráva se týká poze cizinců v naší třídě (Viktoria, Veronika, Kamila, Karolina, Vladyslava, Davyd) - V rámci spolupráce s cizinci vyhlašujeme na naší škole soutěž "Moje rodná země". Děti dostaly 2 čtvrtky A4 a na přední stranu jedné čtvrtky vypracují do 26.3.2020 (2. čtvrtka je náhradní, kdyby práci zkazily) s pomocí rodičů povídání o rodné zemi - 26.3., jestliže už budeme všichni ve škole ho předají p. uč. Smrčinové(nebo ihned ten den, kdy nastoupíme). V některém z následujících dnů spojíme na hodinu 2.A a 2.B a cizinci nás všechny se svým projektem seznámí a potom ty čtvrtky nalepíme na velký papír a vyvěsíme na chodbě! A co by mělo povídání obsahovat?

Jmenuji se .....a pocházím z Bangladéše. Bangladéž leží......, hlavní město se jmenuje......Já jsem se narodil ve městě.....Naše vlajka vypadá takhle.....
Tento stát je proslulý........., typickým jídlem je ........,platí se tu........

Obrázek

A ve své rodné řeči napíše: Ahoj. Jmenuji se..... Mám rád........(např. fotbal, tanec, moře,.......)

Toto vyprávění se naučí perfektně číst nebo vyprávět. Za vypracovaný projekt dostanou všechny děti malou sladkou odměnu  a určitě jedničku do slohu :-).
Mějte se moc krásně a děkujeme všem za spolupráci! Jitka Smrčinová a Jaroslava Prokešová více