Zájmová činnost 2017/2018

Zájmová činnost 2017/2018
Kroužky pro školní rok 2017/2018

 

Vážení rodiče,

 

ve školním roce 2017/2018 nabízíme pro vaše děti následující kroužky.

 

Kroužky začínají 2.10. 2017 a končí 31.5. 2018.

 

 

 

 

 

1) Kroužky, které nejsou součástí ŠD

 

Tyto kroužky se platí, platba je 200,- Kč na měsíc, a to i pro děti navštěvující školní družinu. Tato platba platí pro účast ve více kroužcích.

 

 

 

Po Anglický jazyk 2. třídy 12.45 – 13.30 Mgr. Milena Pyszková
  Keramika 2. – 5. třída 13.30 – 15.00 Mgr. Jarmila Pospíšková Mgr. Ivana Vanišová
  Pilates s prvky jógy 1.-5. třída 6.-9. třída 13.15 – 14.00 14.15 – 15.00 Renata Haufková
Út Výtvarný kroužek * 1.B 13.30 – 15.00 Mgr. Marta Šantorová
  Hudebně-dramatický kroužek 1.A 12.45 – 13.30 Mgr. Jaroslava Dohnalová
St Pěvecký sbor 1.-9. třída 7.00 – 7.45 Mgr. Jitka Smrčinová
  Dovedné ruce 2.A 12.30 – 13.15 Mgr. Marcela Kyselá
Čt Anglický jazyk 1. třídy 7.00 – 7.45 Mgr. Jitka Smrčinová

 

* (Út) Výtvarný kroužek – 1x za 14 dní

 

 

 

2) Školní družina

 

Kroužky školní družiny pro děti navštěvující školní družinu jsou hrazeny poplatkem za školní družinu. (neplatí se)

 

 

 

Po Pohybové hry 1.– 2. třída 15.30 – 16.45 Jana Messanyová
Út Rytmika * 1.– 5. třída 15.30 – 16.45 Andrea Hottková
  Flétna 2.– 5. třída 15.00 – 16.00 Ivana Štočková
St Výtvarný kroužek 1.A a 2. třídy 15.30 – 16.45 Andrea Hottková
  Míčové hry 3.– 5. třída 15.30 – 16.45 Jana Messanyová
Čt Ruční práce 3.– 5. třída 15.30 – 16.45 Jarmila Kašparová

 

* (Út) Rytmika - tanec, cvičení, hra

 

 

 

3) Kroužky ostatní

 

 

 

Věda nás baví 1.-5. třída Út 15.00 – 16.00  
info: www.vedanasbavi.cz     1.485,- na pololetí
Basketbal pro děvčata * 1.-3. třída Út 14.00 – 15.00  
  4.-5. třída Út 15.00 – 16.00  
  1.-5. třída Čt 14.00 – 15.00  
info:     300,- na pololetí
Florbal 1.-2. třída Stř 14.00 – 15.00  
  3.-5. třída Stř 15.00 – 16.00  
  6.-9. třída Stř 16.00 – 17.00  
info:     500,- na pololetí
Hokejbal 1.-5. třída Čt 15.00 – 16.00  
info:     zdarma

 

* Basketbal pro děvčata - úterní trénink je rozdělen do 2 skupin dle věku (viz tabulka výše), čtvrteční trénink je pro obě skupiny společný

 

 

 

Základní škola, Praha 8, Palmovka 8 > Družina > Zájmová činnost 2017/2018