Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Soubor:
Žádost_o_ivp_-_2017-2018.docx
Popis:
zde
Formát:
docx
Velikost:
18kB

Základní škola Palmovka pracuje se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle Vyhlášky č. 27/2016 sb., v rámci vhodné integrace a inkluze pracuji na naší škole kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci. Ve čtyřech třídách máme asistenty pedagoga, kteří pracují s integrovanými žáky a pomáhají vyučujícím.

V rámci projektu šablony máme na škole i pedagogického asistenta, který je k rukám vyučujícím dle potřeby a zaměřuje se na žáky s SVP.

Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 7 a 8, pravidelně k nám dochází PhDr. Iva Světlá, která spolupracuje s koordinátorem inkluze a výchovných poradcem školy.

V rámci inkluze na naší škole probíhají reedukační skupiny pro žáky se SVP, které jsou vedené speciálním pedagogem, pedagogické intervence, které vedou učitelé žáků s SPUCH a logopedická prevence, která probíhá pod vedením logopedického asistenta.

K žádosti o IVP je nutné požádat ředitelství školy na předepsaném formuláři, který je ke stažení - Žádost o IVP 2017 - 2018.


 

Logopedická prevence na ZŠ Palmovce

Mgr. Martin Staněk

Každé pondělí od 13 – 14 hodin.

Každý přihlášený bude mít svůj stanovený čas (10 minut) na logopedickou intervenci.

Začínáme už od 11. 9. 2017.

Nutno přihlásit své dítě e-mailem: stanek@zspalmovka.cz .

  •   Logopedická prevence komunikačních dovedností
  •   Rozvoj aktivní slovní zásoby
  •   Nácvik správné výslovnosti
  •  Práce dle individuálního plánu dítěte

 


REEDUKAČNÍ SKUPINY PRO ŽÁKY S SPUCH

Skupina 1. třída

-          Reedukace čtení – rozvíjení čtenářských dovedností u dětí, osvojování si čtenářských schopností  

-          Rozvoj smyslového vnímání

-          Reedukace psaní – trénování grafomotoriky

-          Rozvoj jemné motoriky

 

Skupina 2. třída

-          Reedukace čtení – rozvíjení čtenářských dovedností u dětí, osvojování si čtenářských schopností  

-          Rozvoj smyslového vnímání

-          Reedukace psaní – trénování grafomotoriky

-          Rozvoj jemné motoriky

 

Skupina 3. – 4. třída

-          Reedukace čtení a psaní

-          Rozvoj kognitivních funkcí

-          Trénování paměti a pozornosti

-          Rozvoj komunikačních dovedností

-          Reedukace gramatických pravidel

 

Skupina 5. třída

-          Reedukace gramatických pravidel

-          Rozvoj komunikačních dovedností

-          Trénování paměti a pozornosti

 

Skupina 6. – 9. třída

-          Reedukace gramatických pravidel

-          Rozvoj slovní zásoby a poznání

-          Trénování paměti, pozornosti

 

Rozvrhy konkrétních reedukačních skupin budou zveřejněny na začátku září.

 

Reedukace provádí: Mgr. Martin Staněk za I. stupeň a Mgr. Alena Kadeřábková a Mgr. Lenka Dostálová za II. stupeň.

 

V případě potřeby lze konzultovat na  nebo na , .

 

Pomocné materiály na reedukaci doma:

 

O. Zelinková – Pracovní listy 

Základní škola, Praha 8, Palmovka 8 > Pro rodiče > Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami