Výchovné a kariérní poradenství

Soubor:
plán_výchovného_a_kariérního_poradenství_na_rok_2017.pdf
Popis:
Plán VP a KP
Formát:
pdf
Velikost:
73kB

Výchovný a kariérní poradce:

Výchovný a kariérní poradce, koordinátor inkluze, vyučující reedukačních skupin na I. stupni, logopedický asistent ZŠ. 

Mgr. Martin Staněk 

Konzultační hodiny:
Každé pondělí 15:30 - 16:15

Tel. +420 725 800 227


Školní metodik prevence:


Školní metodik prevence, protidrogový koordinátor, vyučující reedukačních skupin na II. stupni.

 Mgr. Alena Kadeřábková

Konzultační hodiny:
po telefonické domluvě: 284 821 893


 Spolupracujeme:

Pedagogicko - psychologická poradna pro Prahu 7 a 8


PhDr. Iva Světlá - školní psycholog

286 882 191

Návštěvy ve škole 1x za měsíc.

Možno se objednávat u paní doktorky dle potřeby a konzultace se školou.

 

Informace k přijímacímu řízení

 

Postup při podání přihlášky na střední školu a střední odborné učiliště:

1. Žák odevzdá informace o zvolené škole a studijních oborech (musí být uveden přesný název a adresa školy, obor a kód oboru) Důležité je si určit pořadí škol - uvádí se pouze 2 školy. Odevzdá třídní učitelce.

2. Škola (výchovný poradce) vytiskne přihlášky, doplní předměty a nechá podepsat ředitelku školy.

3. Připravenou přihlášku ze školy dostane žák, který si až poté zajistí potvrzení od lékaře a podpisy na přihlášce.

 

 

Soubor:informace_k_přijímacímu_řízení_2017_-_2018_opr..pdfPopis:

Soubor:přijímací_řízení_2017_-_2018.pdfPopis:

Soubor:informace_k_jednotným_zkouškám.pdfPopis:Informace k jednotným přijímacím zkouškám na SŠ

Základní škola, Praha 8, Palmovka 8 > Pro rodiče > Výchovné a kariérní poradenství