Třídy a jejich učitelé - 2017/2018

Třídy a jejich učitelé - 2017/2018

 

 

Třída Vyučující
I.Atřídní učitelka - Mgr. Jaroslava Dohnalová
I.Btřídní učitelka - Mgr. Marta Šantorová
II.Atřídní učitelka - Mgr. Marcela Kyselá; Informační a komunikační technologie - Mgr. Veronika Hnojská, Mgr. Agáta Vargová
II.Btřídní učitelka -Mgr. Milena Pyszková; Informační a komunikační technologie - Mgr. Veronika Hnojská, Mgr. Agáta Vargová
III.A třídní učitel - Mgr. Martin Staněk Informační a komunikační technologie - Mgr. Veronika Hnojská, Mgr. Agáta Vargová Anglický jazyk - Mgr. Lenka Korandová, Ing. Jana Průšová, PhDr. Dagmar Černodrinská Tělesná výchova – Mgr. Milena Pyszková Pracovní vyučování – Mgr. Jarmila Pospíšková
III.Btřídní učitelka - PhDr. Dagmar Černodrinská Informační a komunikační technologie - Mgr. Veronika Hnojská, Mgr. Agáta Vargová Anglický jazyk - Mgr. Lenka Korandová, Ing. Jana Průšová, PhDr. Dagmar Černodrinská Prvouka – Mgr. Marcela Kyselá
IV.třídní učitelka - Mgr. Jitka Smrčinová Informační a komunikační technologie - Mgr. Veronika Hnojská, Mgr. Agáta Vargová Anglický jazyk – Mgr. Jitka Smrčinová, Mgr. Lenka Korandová Vlastivěda – Mgr. Martin Staněk Přírodověda – Mgr. Ivana Vanišová
V.třídní učitelka – Bc. Jarmila Ryšavá Informační a komunikační technologie - Mgr. Veronika Hnojská, Mgr. Agáta Vargová Anglický jazyk - Mgr. Lenka Korandová, Ing. Jana Průšová Matematika – Mgr. Jarmila Pospíšková
VI.třídní učitelka – Mgr. Agáta Vargová Český jazyk – Mgr. Klára Dostálová Anglický jazyk -Mgr. Lenka Korandová; Matematika - Mgr. Alena Kadeřábková Informační a komunikační technologie - Mgr. Veronika Hnojská Dějepis - Mgr. Kristýna Míková Výchova k občanství – Bc. Jarmila Ryšavá   Fyzika -  Mgr. Agáta Vargová   Přírodopis – Mgr. Klára Dostálová  Zeměpis - Mgr. Jarmila Pospíšková  Hudební výchova – Mgr. Kristýna Míková  Výtvarná výchova - Mgr. Kristýna Míková  Tělesná výchova – Mgr. Kristýna Míková, Mgr. Veronika Hnojská Pracovní činnosti - Mgr. Jarmila Pospíšková
VII.třídní učitelka – Mgr. Lenka Korandová Český jazyk - Mgr. Klára Dostálová Anglický jazyk - Mgr. Lenka Korandová Matematika - Mgr. Alena Kadeřábková Informační a komunikační technologie - Mgr. Veronika Hnojská, Mgr. Agáta Vargová Dějepis – Mgr. Kristýna Míková Výchova k občanství – Bc. Jarmila Ryšavá Fyzika - Mgr. Agáta Vargová Přírodopis - Mgr. Klára Dostálová Zeměpis - Mgr. Alena Kadeřábková Hudební výchova - Mgr. Kristýna Míková Výtvarná výchova - Mgr. Kristýna Míková Výchova ke zdraví - Mgr. Veronika Hnojská  Tělesná výchova - Mgr. Kristýna Míková, Mgr. Veronika Hnojská Pracovní činnosti - Mgr. Jarmila Pospíšková, Mgr. Veronika Hnojská Německý jazyk - Mgr. Ivana Vanišová Základy počítačové grafiky - Mgr. Agáta Vargová Anglická konverzace - Ing. Jana Průšová Psaní všemi deseti - Mgr. Veronika Hnojská
VIII.třídní učitelka – Mgr. Veronika Hnojská Český jazyk - Mgr. Klára Dostálová Anglický jazyk - Ing. Jana Průšová, Mgr. Lenka Korandová Matematika - Mgr. Alena Kadeřábková Informační a komunikační technologie - Mgr. Veronika Hnojská, Mgr. Agáta Vargová Dějepis - Mgr. Kristýna Míková Výchova k občanství – Bc. Jarmila Ryšavá Fyzika –  Mgr. Agáta Vargová Chemie – Ing. Jana Průšová Přírodopis – Mgr. Agáta Vargová Zeměpis – Mgr. Alena Kadeřábková Hudební výchova – Mgr. Kristýna Míková Výtvarná výchova – Mgr. Kristýna Míková Výchova ke zdraví – Mgr. Veronika Hnojská Tělesná výchova – Mgr. Veronika Hnojská Mgr. Kristýna Míková Pracovní činnosti - Mgr. Veronika Hnojská, Mgr. Jarmila Pospíšková Psaní všemi deseti - Mgr. Veronika Hnojská Anglická konverzace - Ing. Jana Průšová Německý jazyk - Mgr. Ivana Vanišová  Základy počítačové grafiky - Mgr. Agáta Vargová
IX.třídní učitelka – Mgr. Alena Kadeřábková Český jazyk – Mgr. Klára Dostálová Anglický jazyk – Mgr. Lenka Korandová, Ing. Jana Průšová Matematika – Mgr. Alena Kadeřábková Informační a komunikační technologie – Mgr. Veronika Hnojská, Agáta Vargová Dějepis – Mgr. Kristýna Míková Výchova k občanství – Bc. Jarmila Ryšavá Fyzika –  Mgr. Agáta Vargová Chemie – Ing. Jana Průšová Přírodopis – Mgr. Agáta Vargová Zeměpis – Mgr. Alena Kadeřábková Hudební výchova – Mgr. Kristýna Míková Výtvarná výchova – Mgr. Kristýna Míková Výchova ke zdraví – Mgr. Veronika Hnojská Pracovní činnosti – Mgr. Veronika Hnojská Psaní všemi deseti – Mgr. Veronika Hnojská Německý jazyk - Mgr. Ivana Vanišová Základy počítačové grafiky - Mgr. Agáta Vargová Anglická konverzace – Ing. Jana Průšová Tělesná výchova – Mgr. Veronika Hnojská, Mgr. Kristýna Míková

 

Základní škola, Praha 8, Palmovka 8 > O škole > Třídy a jejich učitelé - 2017/2018