Rada spolku

Rada spolku na rok 2017 - 2018

Radu spolku tvoří tito zvolení zástupci rodičů a dva členové pedagogického sboru školy:

I.A - Anna Dolejší

I.B - Adéla Lančaričová

II.A - Irena Znamenáčková

II.B - Konstancie Procházková

III. A - Jana Erhardová

III. B - Martina Řápková

IV. třída - Eva Zímová

V. třída - Jana Kolínská

VI. třída - Lubomír Piko

VII. třída - Martina Řápková

VIII. třída - Monika Lejsková

IX. třída - Petra Píbilová

ZŠ - Ivana Vanišová

ZŠ - Jarmila Pospíšková

 

Předseda Spolku: Jana Erhardová

Zástupce předsedy: Lubomír Piko

Pokladník: Ivana Vanišová

Kontrolní komise byla zvolena v tomto složení:

Eva Zímová                                                           

Adéla Armellini

Martina Řápková

 

Loading...

Spolek přátel školy

Loading...

Spolek přátel školy