Projekty

Na základní škole ZŠ Palmovka, probíhá realizace projektu - "Projekt A", který je realizován v rámci programu - Šablony pro ZŠ a MŠ I. 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005759

Hlavním cílem projektu je: 
  • Podpořit profesního růstu pedagogů v oblasti inkluzivního vzdělávání formou vzdělávací aktivity, sdílení zkušeností, tandemové výuky, spolupráce pedagogů a rozvoj inovativních metod v oblasti čtenářské, matematické gramotnosti a inklizivního vzděávání. 
  • Podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem pomocí doučování, klubu zábavné logiky, deskových her a čtenářského klubu v rámci volnočasových aktivit. 
  • Podpořit žáky pomocí školního asistenta. 

Doba realizace: od 1. 9. 2017 - 31. 8. 2018. 

 

Projekt A je spolufinancován Evropskou unií. 

logolink_op_vvv_hor_barva_cz.jpg