Poděkování

26.6.2017

Poděkování

Jsem velmi ráda, že jsem dnes mohla být přítomna Slavnostnímu setkání žáků ZŠ Palmovka, v rámci kterého pan ředitel Mgr. Kropík s paní zástupkyní Mgr. Vanišovou předávali žákům odměny za prospěch, soutěže, účast na organizaci při akcích školy a také putovní pohár za celoroční soutěž druhého stupně. Tato událost byla výjimečná tím, že se na dvoře sešla celá škola. Devátá třída se zde vtipným proslovem rozloučila se školou.

Při této příležitosti se předával šek z výtěžku Jarmarku pro nadaci Debra ČR, která pomáhá pacientům s nemocí „motýlích křídel“ Epidermolysis bullosa. Jedno z dětí (má dcera) má tuto nemoc a jsem ráda, že chodí do této školy, která jí dokázala svým vstřícným a chápavým přístupem zjednodušit tento nelehký úděl. Děti se k ní chovají ohleduplně a díky pedagogickému sboru prožívá život jako zdravé dítě. Děkuji všem, kteří se na Jarmarku podíleli.

Slavnostní setkání také využil p. Mgr. Kropík k rozloučení se školou, pedagogickým sborem a žáky, neboť odchází z funkce ředitele školy. Já jako rodič a předseda Spolku přátel ZŠ bych ráda tímto způsobem poděkovala za jeho lidské vedení a obětavou práci pro naši školu. Přeji mu mnoho budoucích spokojených let a hodně zdraví!

 

Jana Erhardová