Organizace školního roku 2016/2017 - prázdniny

Organizace školního roku 2016/2017 - prázdniny

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách ve čtvrtek 1. září 2016.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017.

Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

Prázdniny

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017.

Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne trvají pro školy v Praze 8 od 6. února do 12. února 2017

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Zápis do prvního ročníku 

Zápis do 1. ročníku základních škol  proběhne ve dnech 1. dubna až 30. dubna 2017.

Ředitel školy stanoví místo a termín zápisu a oznámí je obvyklým způsobem.

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy pro školní rok 2016/2017

Termíny přijímacího řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a  vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, ve znění pozdějších předpisů. Od 1. 1. 2012 platí novela školského zákona, která  přináší změny – jsou platné i nadále – informace  na 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/prijimani-do-strednich-skol-a-konzervatori-ve-skolnim-roce.

 

Základní škola, Praha 8, Palmovka 8 > Pro rodiče > Organizace školního roku 2016/2017 - prázdniny