Organizace školního roku 2017/2018 - prázdniny

Organizace školního roku 2017/2018 - prázdniny

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách pondělí  4. září 2017.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2017.

Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

Prázdniny

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018.

Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne trvají pro školy v Praze 8 od 12. února do 18. února 2018

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

Zápis do prvního ročníku 

Termín zápisu do 1. ročníku základních škol  bude upřesněn.

Ředitel školy stanoví místo a termín zápisu a oznámí je obvyklým způsobem.

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy pro školní rok 2016/2017

Termíny přijímacího řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a  vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, ve znění pozdějších předpisů. Od 1. 1. 2012 platí novela školského zákona, která  přináší změny – jsou platné i nadále – informace  na 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/prijimani-do-strednich-skol-a-konzervatori-ve-skolnim-roce.

 

Základní škola, Praha 8, Palmovka 8 > Pro rodiče > Organizace školního roku 2017/2018 - prázdniny