Konzultační hodiny

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny učitelů byly stanoveny na termín:

Pondělí

7:15 – 8:00 hodin

14:00 – 17:00 hodin

Vždy po předchozí telefonické domluvě!