Informace o školní jídelně

Informace o školní jídelně

1. Zaměstnanci školní jídelny

Na bezproblémový chod školní jídelny dohlíží její vedoucí paní Miroslava Kohutová, výborná jídla pak připravují další tři kuchařky.

2. Výdejní doba

Výdejní doba obědů je od 11,30 hodin do 14,00 hodin, pro cizí strávníky je výdej shodný (vzhledem k provozu školy může být upraven i výdej obědů).

3. Způsob objednávání obědů

Ve ŠJ si žáci pomocí čipové karty vyberou určitý druh jídla na příští den a označí (nejpozději do 14,00 toho dne), totéž platí i pro odhlašování obědů. Výdejní kartu dostává každý strávník zdarma. Při ztrátě či poškození se neposkytuje náhrada. Strávník si musí u vedoucí školní jídelny zakoupit novou kartu.

4. Finanční norma a platba za jeden oběd

V důsledku změn rozlišení kategorií u strávníků je pro strávníka rozhodující jeho věk (datum narození). Žák, který dosáhne rozhodujícího věku během školního roku (tj. od 1. 9. do 31. 8.) je do určité kategorie zařazen už od 1. 9. školního roku, v němž dosáhl na rozhodující věk.

7 - 10 roků26,- Kč
11 - 14 roků28,- Kč
15 - 18 roků29,- Kč
dospělí30,- Kč
cizí strávníci74,- Kč

Podrobnější informace můžete nalézt ve Vnitřním řádu školní jídelny.

Základní škola, Praha 8, Palmovka 8 > Jídelna > Informace o školní jídelně