Důležité dokumenty

Plán na školní rok 2016 - 2017

 Soubor:plán_na_školní_rok_2016_-_2017.pdfPopis:

Školní řád

 Soubor:Školní_řád_-_vnitřní_řád_žáků_-_novela_14.9.2016.pdfPopis:

Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy

 Soubor:kritéria_pro_přijetí_do_1._třídy_-_od_17.3.2017.pdfPopis:Kriteria pro přijetí do 1. třídy

Organizační řád

Soubor:organrad_15092008.pdfPopis:

Pravidla pro hodnocení žáků

Soubor:pravidla_pro_hodnocení_výsledků_vzdělávání_ľáků_-_5.9.2012.pdfPopis:

Řád školní družiny

 Soubor:vnitřní_řád_školní_družiny_-_novela_12_2014.pdfPopis:

Směrnice pro stanovení poplatků ve školní družině na školní rok 2016 - 17

 Soubor:vnitřní_směrnice_pro_stanovení_poplatků_ve_školní_družině_-_1.9.2016.pdfPopis:

Řád školní jídelny

 Soubor:vnitřní_řád_školní_jídelny_-_26.11.2014.pdfPopis:

roční zpráva o poskytnutí informací za rok 2016

 Soubor:výroční_zpráva_-_poskytnutí_informací_za_rok_2016.pdfPopis:

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016

 Soubor:výroční_zpráva_za_rok_2015_-_2016.pdfPopis:

 Školní vzdělávací program

 Soubor:Švp_2016_-_2017.pdfPopis:

Minimální preventivní program (MPP) + příloha

 Soubor:mpp+palmovka+2016-2017.pdfPopis:Soubor:příloha_mpp-palmovka_2016-2017.pdfPopis:

Pravidla vstupu do školní budovy rodičů, cizích strávníků a jiných osob

 Soubor:Školní_řád_-_pravidla_vstupu_do_školní_budovy_rodičů._cizích_strávníků_a_jiných_osob_11_2014.pdfPopis:

Vniřní směrnice pro prevenci a řešení šikanování mezi žáky 

 Soubor:vnitřní_směrnice_pro_prevenci_a_řešení_šikanování_mezi_žáky_-_novela_březen_2017.pdfPopis: