9. třída

Stránkování

12 >
 
 
Velikonoční dílny

  více

Technické muzeum

  více

16.3.2018 Matematický klokan

  více

První pomoc

Ve čtvrtek 14. prosince jsme se zúčastnili "Dne pro záchranu", kdy jsme se seznámili jak s teoretickými , tak i praktickými znalostmi a zkušenostmi z 1. pomoci. Vyzkoušeli jsme si resuscitaci, prohlédli sanitku, zkusili si transport raněného. Všechno bylo pro nás poučné. Nikdy nevíme, kdy budeme získané vědomosti potřebovat. více

Profi Testy

  více

Zdobení stromečku

  více

Preventivní program

  více

Třídní trička a mikiny

  více

Vernisáž

  více

Schola Pragensis

  více