7. třída

Dne 24.10. od 7h. jsme měli první třídnickou hodinu. Probírali jsme vztahy v kolektivu, chování mezi spolužáky i chování k vyučujícím, zapomínání domácích úkolů a pomůcek, řád jazykové učebny, omlouvání absence, akce třídy, výlety, ŠVP.

Dne 24.11. (pá) od 7h. bude druhá třídnická hodina.

Třídnické hodiny jsou povinné!